Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Aktuellt

Att bygga upp förtroende mellan människohandelsoffret och den som hjälper är en långsam process 13.11.2019 BLOGG
Grundandet av människohandelsrapportören: Mot att göra förändring 13.11.2019 BLOGG
Från offer till självständig människa 13.11.2019 BLOGG
Att identifiera könsrelaterad skam hjälper män att få hjälp 13.11.2019 BLOGG
Vi ser inte vad som sker innanför alla väggar 13.11.2019 BLOGG
Identifiering av tvångsäktenskap som en form av människohandel 12.11.2019 BLOGG
Framsteg i hur traumapsykologisk kunskap används i arbetet mot människohandel 12.11.2019 BLOGG
Forskningen är viktig för att lyfta fram arbetsrelaterad människohandel 12.11.2019 BLOGG
Med gott samarbete kan vi uppnå ett rättvist slutresultat 12.11.2019 BLOGG
Hjälpsystemet fungerar då offret får den hjälp hen behöver 12.11.2019 BLOGG
En högskolepraktikplats för kommunikationsstuderande erbjuds på diskrimineringsombudsmannens byrå för tiden januari-april 2020 11.11.2019 VERKSAMHET
Nationella rapportören om människohandel fyller 10 år: Arbetet mot människohandel har haft inverkan 11.11.2019 PRESSMEDDELANDE
Från att behöva stöd till att stå på egna ben – ”då har jag lyckats” 11.11.2019 BLOGG
Förhållningssättet mot människohandel har ändrats – ingen mer förvåning och misstro 11.11.2019 BLOGG
”Jag tänkte nog att jag inte blir rätt behandlad” 11.11.2019 BLOGG
Människohandel för sexuella ändamål är ett problem som samhället måste lösa 11.11.2019 BLOGG
Människohandelsrapportörens första berättelse lyfte upp människohandeln till den offentliga debatten 11.11.2019 BLOGG
Svenskans ställning en demokratifråga för Finland och Europa 06.11.2019 BLOGG
Den färska Eurobarometern berättar om attityder mot sexuella- och könsminoriteter 28.10.2019 NYHETER
Det är dags att utvärdera motiveringarna för hur människohandelsoffer får uppehållstillstånd 18.10.2019 BLOGG