Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Vid minoritetsombudsmannens byrå ledigförklaras ett tidsbundet tjänsteförhållande som PROJEKTKOORDINATOR för tiden 12.8.2013 - 31.12.2014

Vid minoritetsombudsmannens byrå ledigförklaras ett tidsbundet tjänsteförhållande som PROJEKTKOORDINATOR för tiden 12.8.2013 - 31.12.2014

Personen som anställs till Light On -projektet har i uppgift att samla information om rasistiska symboler, publikationer och rasistiskt tal samt sociologiska och juridiska problem i anknytning till dessa. Informationen samlas med hjälp av traditionella forskningsmetoder, mediamonitorering samt genom intervjuer med offer och andra aktörer. Personen ansvarar för översättningen och distributionen av material som produceras i projektet samt organiseringen av ett nationellt seminarium. Dessutom hjälper personen till i andra ärenden.

För tjänsten som projektkoordinator har inte föreskrivits några särskilda behörighetsvillkor. De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften ger universitetsstudier (t.ex. sociologi, kommunikation, samhällsvetenskap, juridik). I uppgiften behövs flytande kunskap i finska och engelska, initiativförmåga, goda sociala kunskaper samt förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet i projektarbete eller forskning samt kunskaper i svenska ses som en fördel.

Uppgifterna kan utföras på hel- eller deltid. Lönesättningen bestäms skilt. 

Mer information om uppgiften ger planerare Hanna Seppä, tfn. 071 878 8669.

Mellan två jämnstarka sökanden väljer vi till tjänsteförhållandet den sökande som företräder en etnisk minoritet i enlighet med likabehandlingsplanen som minoritetsombudsmannens byrå upprättat. 

Sänd ansökan senast den 12 juni 2013 kl. 16.15 via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi, arbetsnyckel 200-197-13. Ansökningarna kan också skickas per post till VVT 200-197-13 / Inrikesministeriet, registratorskontoret, PB 26, 00023 Statsrådet. Ansökningarna återsänds inte.

30.05.2013