Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Vem ser vi då vi möter olikhet?

Vem ser vi då vi möter olikhet?

Minoritetsombudsmannen publicerar idag en video som visar att människor som ses som främlingar oftare än andra upplever att de granskas misstänksamt och genom stereotypier. I slutet av videon ställs frågan "Vem såg du?" Frågeställningen uppmanar tittaren att fundera på sina egna fördomar. 

Minoritetsombudsmannen är partner i EU-projektet LIGHT ON som forskar i och lyfter fram rasitiska symboler och rasism i språkbruket. Som en del av projektets kampanjarbete har alla fem länder som deltar i projektet producerat en video om rasism i vardagen och om sätt att bekämpa rasism. I Finland har videon producerats av minoritetsombudsmannen i samarbete med reklambyrån King och Grillifilms. Videon publicerades idag 19 november på minoritetsombudsmannens Youtube-kanal

I videon får vi följa med en ung person som rör sig på stan och vi får se hur omgivningen reagerar på hen som en skurk. Videons budskap är, avsiktligt tillspetsat, det att en person som ser annorlunda ut omöjligt själv kan påverka hur omgivningen förhåller sig till hen. En person som avviker från normen sticker ut och ses som en säkerhetsrisk. 

- Vi vill avslöja diskriminerande attityder i vardagen. Attityder som smyger sig in i alldagliga situationer och möten kan i värsta fall leda till rasism. Videon ställer oss frågan hur man kan förebygga att attityderna tillspetsas om omgivningen förhåller sig så här negativt till en vanlig ung person, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

Videon berättar ingen fin historia om hur man kommer över rasism eller hur man får en rasist att uppskatta en person som ser annorluna ut. Däremot väcker videon tankar om tittarens egna fördomar och hur hen reagerar på huvudpersonen. I slutet av videon får tittaren frågan: Vem såg du eller trodde du dig se? Och vilken var din spontana reaktion? 

- Vi vill visa att personer som ses som främmande lever i en annorlunda stad och i ett annorlunda samhälle än majoriteten. En relevant fråga är hur vi skall förhålla oss till det här. Reagerar vi på en person som ser annorlunda ut automatiskt med oro och fördomar eller kunde vi börja se på hen som en individ och ge hen en chans att vara delaktig i samhället? fortsätter Biaudet. 

Mer information:
Minoritetsombudsman Eva Biaudet, tfn: 0295 488 660
Projektkordinator Jussi Förbom, tfn: 0295 488 664 

Planering: Valve King Oy
Planerare: Antti Einiö, Kimmo Korhonen, Lauri Gran
Kundchef: Heidi Jungar

Produktion: Grillifilms
Regissör: Olli Rönkä
Foto: Benjam Orre 
Producent: Petteri Lehtinen
Ljudplanering: Silencio
Musik: Sasu Rönkä
Ungdom: Akim Momodu
Berättarrösten: Kari Heiskanen

Med i samarbetet är också Zipipop Freud

**************************************

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. 

************************** 

Målsättningen med Light on -projektet är att identifiera rasism som finns i vardagen. Speciellt kommer man i projektet att uppmärksamma rasistiska symboler och rasism som förekommer i språket. Projektets syfte är att uppmuntra olika aktörer i samhället att ta en mer aktiv roll i kampen mot rasism, främlingsfientlighet och xenofobi i Europa. Projektet finansieras av Europeiska kommissionens program för grundrättigheter och nationalitet. Projektet görs som ett samarbete mellan nio europeiska organisationer.

Alla LIGHT ON -projektets videon finns tillgängliga på adressen: https://www.youtube.com/watch?v=dWBLLH_o4e8

19.11.2014