Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Trots den positiva utvecklingen identifieras människohandel inte tillräckligt i Finland.

Trots den positiva utvecklingen identifieras människohandel inte tillräckligt i Finland.

Finland är allt bättre beredd på att bekämpa människohandel. Man har blivit bättre på att identifiera människohandel, vilket syns i en ökning av personer som tagits in i hjälpsystemet för människohandelsoffer. I systemet finns som bäst nästan 100 offer. Enligt den nationella människohandelsrapportören motsvarar dock inte detta den faktiska mängden av offer i Finland och anser, att man fortfarande bör på alla plan förbättra förutsättningarna för en effektiv identifiering.

En speciell utmaning utgör identifieringen av offer i sexuellt relaterad människohandel, där Finland ligger efter i den internationella jämförelsen. Den relativt låga mängden av sexuellt relaterade människohandelsfall beror också på den i kraftvarande lagstiftningen som är delvis motstridig, oklar och dubbeltydig. Arbetsgrupper inom inrikes- och justitieministeriet håller som bäst på att revidera lagstiftningen.

År 2011 har största delen av framställningarna till hjälpsystemet för människohandelsoffer gällt arbetsrelaterad människohandel. Skillnaden mellan framförandet av fall av offer som blivit sexuellt utnyttjade och dem som blivit utnyttjade i arbetslivet har ökat sedan år 2010. Enligt hjälpsystemet kan detta bero på att det är lättare att identifiera offer som blivit utnyttjade inom arbetslivet. Offer för arbetsrelaterad människohandel är också ofta psykiskt i bättre skick or har således lättare att söka hjälp.

- Det breda kontrollnätverket inom arbetslivet bidrar också till att arbetsrelaterade människohandelsoffer identifieras bättre. Man upptäcker även mindre missbruk och fel inom arbetslivet. Tredje sektorn har tidigare haft en betydande roll i identifiering av sexuellt utnyttjade människohandelsoffer. Antalet offer som identifierats av tredje sektorn har minskat under det gångna året. Organisationernas förutsättningar att jobba mot människohandel bör säkerställas, säger den nationella människohandelsrapportören minoritetsombudsmannen Eva Biaudet.

Den ökade mängden framföringar påvisar att det finns ett behov av preventiva åtgärder inom arbetsrelaterad människohandel. Den minskade mängden framföringar av sexuellt utnyttjade människohandelsoffer väcker däremot frågan vad detta beror på, speciellt då dessa är relativt vanligare i andra länder.

Rapport 2012(pdf)

Tilläggsuppgifter:

Eva Biaudet
Minoritetsombudsman
tel: 071 878 8660

Måns Enqvist 
Överinspektör/människohandel
tel. 071 87 88667 

05.12.2012