Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Träskända stad dömdes att betala gottgörelse för diskriminering av romer inom boende

Träskända stad dömdes att betala gottgörelse för diskriminering av romer inom boende

Tusby tingsrätt dömde Träskända stad och stadens hyresbolag att betala sammanlagt åtta tusen euro i gottgörelse för diskriminering till en romsk kvinna och hennes man som tillhör majoritetsbefolkningen. 

Tingsrätten konstaterar att staden ochhyresbolaget behandlat romer ogynnsammare än majoritetsbefolkningen vid beviljandet av hyresbostäder, samt att det inte funnits någon grund som berättigar en sådan särbehandling. I fallet haräven den av staden använda kontaktpersonen för frågor som berör romerbrutit mot sin tystnadsplikt. 

Överinspektör Robin Harms vid minoritetsombudsmannens byrå som företrätt de diskriminerade konstaterar att "vi är speciellt nöjda över att tingsförätten entydigt konstaterat att det i detta fall varit fråga om kränkningar av grundläggande rättigheter, samt att man fastställer att diskriminering inom boende är synnerligen allvarligt. Extra klandervärt är naturligtvis att en myndighet godkänt ett förvarande som diskriminerat en etnisk grupp, i detta fall romer. Vi hoppas detta beslut leder till att liknande diskriminering på grund av etnicitet ej efter detta kommer att upprepas i Finland.

Mer information:
Robin Harms / överinspektör
Tel. 071 878 0171

27.07.2011