Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Totalvägrare frigavs, hovrätten åsidosatte diskriminerande lagstiftning

Totalvägrare frigavs, hovrätten åsidosatte diskriminerande lagstiftning

Helsingfors hovrätt konstaterade idag (23.2.2018) i sitt beslut att det är mot grundlagens diskrimineringsförbud att befria endast Jehovas vittnen från militär- och civiltjänstgöring. Hovrätten frigav totalvägraren som dömts till fängelsestraff i ett anmärkningsvärt rättsfall.

-Grundlagens likabehandlingsprincip är stark och den stärks bl.a. av förbudet mot diskriminering som inkluderats i grundlagen och av diskrimineringslagen, konstaterar diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Finlands förfarande där endast tillhörandet till ett visst trossamfund ger frigörelse från militär- och civiltjänstgöring är enligt hovrättens bedömning diskriminerande. Undantagslagen som frigör Jehovas vittnen från militär- och civiltjänstgöring har fått kritik från många håll.

-Utskottet som tillsats av försvarsministeriet konstaterade redan år 2007 att behandlingen av totalvägrare borde göras jämlik i enlighet med grundlagen. Finland har ändå inte skridit till åtgärder för att förändra lagstiftningen trots grundlagsutskottets och FN:s kritik. Vi förväntar oss att regeringen inleder lagstiftande åtgärder i frågan, säger Pimiä.

Diskrimineringsombudsmannen fungerade som totalvägrarens biträde i hovrätten.

-Naturligtvis är personen vi representerat nöjd med beslutet. Det hade varit orimligt att döma en person till ovillkorligt fängelse på diskriminerande grunder, inte heller hovrätten hittade någon godtagbar grund för detta, konstaterar specialsakkunnig  Robin Harms som representerade diskrimineringsombudsmannen i hovrätten.

23.02.2018