Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Offer för människohandel blir ofta utan hjälp

Offer för människohandel blir ofta utan hjälp

Den största utmaningen för kampen mot människohandel är att identifiera offer för människohandel. Man lyckas kanske inte alls identifiera offren eller så identifieras de åtminstone inte som offer för människohandel. Då blir de utan de rättigheter som de enligt lagen har.

"Tyvärr lyckas inte heller myndigheterna alltid identifiera människohandel, ens när offret själv berättar om det", skriver minoritetsombudsman Eva Biaudet som är nationell rapportör om människohandel.

Hittills har man endast lyckats identifiera några tiotals offer för människohandel. Detta är tyvärr bara en bråkdel av det verkliga antalet offer. Man klarar inte nödvändigtvis av att sammanföra de olika tecknen på hård exploatering och misstänka människohandel.

Finland har inom en kort tid antagit en betydande mängd lagar och andra åtgärder vilkas syfte är att förebygga människohandel, hjälpa och skydda offer för människohandel samt bekämpa människohandelsbrottslighet. Åtgärderna har främjat Finlands kamp mot människohandel, men mycket återstår att göra. 

Minoritetsombudsmannen har sedan 2009 varit nationell rapportör om människohandel och publicerar nu sin första rapport om människohandel. Rapporten är mycket omfattande och ger också allmän information om människohandel i Finland. 

"Jag hoppas att rapporten ökar medvetenheten om människohandel och främjar tillgodoseendet av rättigheterna för offer för människohandel", säger överinspektör Venla Roth från minoritetsombudsmannens byrå. 

I sin första rapport strävar minoritetsombudsmannen efter att bedöma hur systemet för hjälp till offer för människohandel fungerar, vilka förfaranden som tillämpas för offrens vistelse i och avlägsnande ur landet samt straffprocessen och tillämpningen och tolkningen av straffbestämmelser när det gäller hur väl offer för människohandel identifieras i myndigheternas verksamhet. Rapporten innehåller ca 30 åtgärdsförslag om såväl lagstiftningen som myndigheternas praxis. 

Minoritetsombudsmannens verksamhet som nationell rapportör om människohandel grundar sig på lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden. 

Rapporten av den nationella rapportören om människohandel överlämnas till riksdagen i dag den 9 juni kl. 12.00 i Infocentrum i Lilla Parlamentet, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Rapporten i sin helhet

Närmare information: 
Minoritetsombudsman Eva Biaudet, tfn 071 878 8660
Överinspektör Venla Roth, tfn 071 878 8667

09.06.2010