Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Nya anställda på diskrimineringsombudsmannens byrå

Nya anställda på diskrimineringsombudsmannens byrå

Jur Mag Pamela Sarasmo har utnämnts till ett vikariat som överinspektör på diskrimineringsombudsmannens byrå för tiden 1.6.2016–30.6.2018. Hon har tidigare arbetat som jurist på Finska Hörselförbundet.

Sarasmo kommer att fungera som handläggare och föredragande i ärenden som berör motverkande av diskriminering och främjande av likabehandling. Till uppgifterna hör bland annat att utreda klienternas anmälningar om diskriminering, beredning av ställningstaganden, initiativ och utredningar samt utbildningsuppdrag.

Den 1.6. har också högskolepraktikant Niko Kuronen inlett sitt arbete på diskrimineringsombudsmannens byrå. Han kommer bland annat att sköta administrativa uppgifter i anslutning till kundtjänsten.

06.06.2016