Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nordiska människohandelsexperter samlas i Helsingfors

Nordiska människohandelsexperter samlas i Helsingfors

Nordiska experter i arbetet mot människohandel samlas i Helsingfors den 26.10.2016. Målsättningen med konferensen ”Norden som gemensam marknad för människohandel” är att utbyta erfarenheter om de utmaningar i människohandelsarbetet.

Konferensen har ett starkt jämställdhets- och barnperspektiv. Första expertanförandet ges av norska åklagarveteranen Rudolf Christoffersen som är kontaktåklagare för Eurojust. Han tar upp de former av människohandel som identifieras sämre i de nordiska länderna, till exempel handel med barn och tvingande till kriminell verksamhet. Christoffersen berättar också, på basis av sina egna erfarenheter, vad som krävs för att människohandelsfall skall leda till åtal.

- Vi har noterat att alla olika former av människohandel dyker upp i Finland förr eller senare. I Finland är vi till exempel rätt dåliga på att identifiera handel med barn eller tvingande till kriminell verksamhet, berättar Kirsi Pimiä, nationell rapportör om människohandel.

Länskoordinator Lisa Green och universitetslektor Märta Johansson berättar hur Sverige har utrett handel med barn bland asylsökande. Dagen avslutas med en paneldiskussion om hur de nordiska länderna bättre kan samarbeta för att förebygga människohandel.

- Människohandel är gränsöverskridande kriminalitet och vi skall inte inbilla oss att Finland skulle vara fritt från människohandel. Finland är målland för människohandel, fortsätter Kirsi Pimiä.

Konferensen riktar sig till experter som arbetar mot människohandel: myndigheter inom social- och hälsovården, förundersökningsmyndigheter, åklagare, domare, representanter för medborgar-organisationer och forskare. Konferensspråken är danska, norska, svenska och finska med tolkning mellan dessa språk.

Konferensen arrangeras av diskrimineringsombudsmannen i Finland i samarbete med det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och konferensen finansieras av Nordiska ministerrådet. Diskrimineringsombudsmannen i Finland fungerar som nationell rapportör om människohandel.

Representanter för media är varmt välkomna att delta i konferensen och vi ber journalister anmäla sig senast den 24.10.2016 till adressen viestinta.yvv(at)oikeus.fi. Det ordnas inget enskilt presstillfälle i samband med konferensen men de flesta av experterna är tillgängliga för media. Intervjuförfrågningar riktas till också till adressen viestinta.yvv(at)oikeus.fi

Mer information
Maria Swanljung
Diskrimineringsombudsmannens informatör
Tfn: 0295 666 813

19.10.2016