Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nordisk konferens med fokus på människohandel och arbetslivet 27-28 november 2012

Nordisk konferens med fokus på människohandel och arbetslivet 27-28 november 2012

Sirkus-sal, Paasitorni
Paasivuorigatan 5, Helsingfors

Minoritetsombudet i Finland och Nordiska ministerrådet inbjuder till en Nordisk konferens med fokus på människohandel och arbetsliv, som arrangeras den 27-28 november 2012 i Helsingfors.

Den nordiska konferensen skall diskutera och fokusera på arbetsrelaterad människohandel i ett tvärsektoriellt perspektiv. Målet med konferensen är att lyfta upp kunskap om problem som är kopplade till denna form av människohandel i Norden. Målet är även att förmedla information om olika aktörers kunnande, roller, ansvar och förmåga att identifiera och hantera problemen kring arbetsrelaterad människohandel.

Den nordiska konferensen skall samla olika grupper som arbetar med att bekämpa människohandel och som i sitt arbete kommer i kontakt med problematik kring människohandel och arbetslivet. Målgruppen är: tjänstemän, experter och representanter för olika nordiska myndigheter (polisen, åklagare, domstol, arbetarskyddsförvaltning), politiker (Nordiska rådet och de nationella parlamenten), forskare, representanter för arbetsmarknadsorganisationer, internationella organisationer och medborgarorganisationer.

Konferensen är gratis, och konferensspråken är skandinaviska (svenska, norska och danska) med tolkning till finska, engelska och ryska.

Konferensens deltagarantal är begränsat. Vid överbookning kommer arrangörerna att säkra ett brett nordiskt och tvärsektoriellt fackligt deltagande, och att möjligast många myndigheter och organisationer från hela Norden kommer att vara representerade.

Sista anmälningsdagen för deltagande i konferensen är den 1 november 2012, se bifogad anmälningsblankett.

Mer information om konferensen ges av projektkoordinator Karolina Henriksson som kan nås via e-post: karolina.henriksson@ofm.fi eller per telefon: +358-71 8788 664.

Hjärtligt välkomna!

Eva Biaudet
Minoritetsombud
Nationell rapportör om människohandel

Program (pdf)

Anmälningsblankett

19.09.2012