Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nationella rapportören om människohandel: Det sexuella utnyttjandet hamnade i skymundan i människohandelsdom

Nationella rapportören om människohandel: Det sexuella utnyttjandet hamnade i skymundan i människohandelsdom

Fredagen den 3.6. gavs en människohandelsdom (R 16/2999) i vilken gärningsmannen dömdes till nio års och fyra månaders fängelse bland annat för människohandel och grovt sexuellt utnyttjande av barn. Diskrimineringsombudsmannen, som fungerar som nationell rapportör om människohandel, är nöjd med domen samt de ersättningar som offret dömdes att få. Rapportören konstaterar ändå att det sexuella utnyttjandet som barnet utsattes för kunde ha behandlats mer omfattande.

Det fängelsestraff som gavs för människohandel i fredags är det längsta någonsin i Finland. För människohandelsbrottet fick gärningsmannen sju års ovillkorligt fängelse. Den nämndeman som uttryckte avvikande åsikt skulle ha dömt 10,5 års fängelse.

I domen fastställdes också att offret skall få en del av den vinst som gärningsmannen fått genom att sälja offret. Praxis i Finland är att vinning av ett brott döms till staten.

- Det är rättvist att den ekonomiska vinningen döms till offret. Det här stärker ställningen hos offer för människohandel med sexuella ändamål, säger nationella människohandelsrapportören, diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Nationella rapportören om människohandel vill ändå fästa uppmärksamhet vid att det sexuella utnyttjandet av barnet, som de så kallade sexköparna stod för, knappt alls behandlades i domslutet.  I bedömningen av brottets grovhet fäster man väldigt lite uppmärksamhet vid hurudant utnyttjandet av offret har varit. Det har varit frågan om att organiserat leda offret till att bli föremål för sexuellt utnyttjande. Hurudant har det här utnyttjandet varit till sin natur? Hur har offret upplevt det? Har de här gärningarna innehållit våld, tvång, underkastelse eller annat förödmjukande?

- Det sexuella utnyttjandet behandlas mycket ytligt i beslutet. Man talar om antal, marknadsföring, tid och pengar. Väldigt lite behandlas det faktum att det är frågan om ett allvarligt brott mot ett barn och en grov kränkning av den sexuella självbestämmanderätten, konstaterar Kirsi Pimiä.

- I fallet har 400-600 gärningsmän utnyttjat ett barn sexuellt. Hundratals personer kan utnyttja ett barn och bara huvudgärningsmannen blir straffrättsligt ansvarig. Var är de andra gärningsmännen?, frågar Kirsi Pimiä.

Mer information:
Överinspektör, människohandelsexpert Venla Roth, tfn: 0295-666 807
Överinspektör, människohandelsexpert Maija Koskenoja, tfn: 0295 666 822
E-post: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi 

Diskrimineringsombudsmannen, som fungerar som nationell rapportör om människohandel, är en av Finlands starkaste människohandelsexperter. Rapportören övervakar arbetet mot människohandel i Finland. Rapportören ger förslag, rekommendationer, utlåtanden och råd för att verksamheten skall utvecklas och för att offrens ställning och rättigheter skall förbättras. Rapportören ger juridisk rådgivning och kan också assistera människohandelsoffer för att trygga deras rättigheter.

08.06.2016