Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nationella rapportören om människohandel: Det begränsade sexköpsförbudet otillräckligt

Nationella rapportören om människohandel: Det begränsade sexköpsförbudet otillräckligt

En utredning om hur väl strafflagens begränsade förbud mot sexköp fungeraröverlämnades idag till justitieministern. På basis av utredningen rekommenderar justitieminister Anna-Maja Henriksson ett totalförbud av sexköp och efterlyser en bred samhällelig debatt om ämnet. 

Minoritetsombudsman Eva Biaudet konstaterar, i egenskap av nationell rapportör om människohandel, att diskussionen är ytterst välkommen. 

- Den nuvarande lagstiftningen med ett begränsat sexköpsförbud räcker inte för att förebygga människohandel och till människohandel relaterat sexuellt utnyttjande. Högsta domstolens utslag på sommaren 2012, visar att den begränsade sexköpslagen misslyckats med att ställa en person som köper sex av ett offer för sexhandel till svars, vilket lagstiftaren hade tänkt, konstaterar minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

- Att påverka efterfrågan är en viktig del av arbetet mot människohandel. Minoritetsombudsmannen stöder lösningar som minskar prostitution och minskar den efterfrågan som leder till människohandel, fortsätter Biaudet. 

- Forskningsresultat och internationella erfarenheter visar att människohandel är ett stort samhälleligt problem i de länder där man förhåller sig positivt till sexindustrin. Då sexmarknaden växer ökar också risken att bli offer för människohandel för kvinnor och flickor i riskzonen, alltså kvinnor som löper risk för att bli marginaliserade, med rusmedelsberoende eller mentala problem. Finland behöver ett heltäckande åtgärdsprogram med lagstiftning och socialpolitiska lösningar för att förebygga människohandel och till människohandel relaterat utnyttjande, konstaterar överinspektör Venla Roth. 

Minoritetsombudsmannen höll igår en presskonferens med människohandel till människohandel relaterat utnyttjande på agendan. På presskonferensen redogjorde minoritetsombudsmannen för nuläget i Finland och presenterade metoder för hur man effektivare kunde identifiera och hjälpa människohandelsoffer. 

Presskonferensens material finns här

Mer information:
Venla Roth
Överinspektör 
tfn: 071- 8788 667

Maria Swanljung
Informatör 
tfn: 071 878 8675

I egenskap av nationell rapportör om människohandel följer minoritetsombudsmannen med fenomen med anknytning till människohandel och övervakar arbetet mot människohandel. Rapportören lägger fram förslag och rekommendationer, yttrar sig och ger råd för att utveckla verksamheten och för att förbättra offrens ställning samt främja deras rättigheter. Såväl myndigheter och aktörer i tredje sektorn som offren själva kan vända sig till minoritetsombudsmannen i frågor som rör människohandel. Som rapportör om människohandel ger minoritetsombudsmannen även juridisk rådgivning och kan hjälpa personer som fallit offer för människohandel eller brott som kan jämställas med människohandel försvara sina rättigheter. 

04.09.2013