Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannens utredning: Ryskspråkigas kunskap utnyttjas inte i Finland

Minoritetsombudsmannens utredning: Ryskspråkigas kunskap utnyttjas inte i Finland

De ryskspråkiga, en högt utbildad minoritetsgrupp, får inte jobb som motsvarar deras utbildning. Enligt en utredning, som minoritetsombudsmannen har gjort, är ett av de största problemen erkännandet av de ryskspråkigas utländska utbildning. Också fördomar och brist på kunskap gör det svårt för de ryskspråkiga att avancera i det finländska arbetslivet.

De ryskspråkiga är den största minoritetsgruppen i Finland (ca 52 000 år 2009, Statistikcentralen). Trots att de ryskspråkiga är en högt utbildad minoritet, är arbetslösheten (31,3 % 30.4.2009) bland de ryskspråkiga högre än medeltalet (17,6 %) bland utlänningar i Finland.

- De ryskspråkigas språkkunskaper och annan kompetens borde utnyttjas bättre. En av de viktigaste iakttagelserna i utredningen är att man borde satsa på att identifiera kunskaperna. Också arbetsgivarna måste få mer information om utländska examina, påpekar minoritetsombudsman Eva Biaudet.

I utredningen, som minoritetsombudsmannen har gjort, framgår också att de ryskspråkiga blir utsatta för diskriminering i arbetslivet, i synnerhet i rekryteringssituationer. Förfrågningens respondenter upplevde ändå att det är svårt att avgöra om det faktiskt är frågan om diskriminering, då de till exempel inte blir kallade till en arbetsintervju.

- En av våra rekommendationer i utredningen är att man borde pröva anonymt förfarande i början av rekryteringsprocessen. Ett försök som det här kunde öppna dörrarna bättre för en personlig arbetsintervju och på det sättet främja sysselsättningen. Finland har inte råd att låta invandrarnas kunskap glida ur händerna, konstaterar Biaudet.

Utredningen finns i sin helhet
Utredningen är på finska med sammanfattning samt åtgärdsförslag på svenska.

Mer information:
minoritetsombudsmannens byrå 
Maria Holmström
Tfn: 071 8788 675
maria.holmstrom@ofm.fi

Venäjänkielisten työllistyminen ja työsyrjintä 2010 -utredningen gjordes på minoritetsombudsman-nens byrå under våren 2010. Utredningens primära undersökningsmetod var en förfrågan på inter-net, riktad till ryskspråkiga i Finland. Förfrågningen hade 24 respondenter och svaren ger en bild av de ryskspråkigas upplevelser i arbetslivet och vid rekryteringstillfällen. I utredningen dryftades de ryskspråkigas arbetsliv via sex olika faktorer som kan vara orsaker till den höga arbetslösheten: Språk, utländsk utbildning, kulturella kunskaper, sociala nätverk, misstroende gentemot utlänning-ar hos arbetsgivare och till sist diskriminering.

22.10.2011