Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen utreder Migrationsverkets agerande i samband med människohandelsmisstankar

Minoritetsombudsmannen utreder Migrationsverkets agerande i samband med människohandelsmisstankar

Minoritetsombudsmannen har bett om en utredning av Migrationsverket hur man strävat efter att identifiera möjliga människohandelsoffer i samband med behandlingen av ansökningar om familjeåterförening.

- Minoritetsombudsmannens uppgift är att övervaka arbetet mot människohandel och bland annat övervaka att offren identifieras, samt får den hjälp och det skydd de behöver. Nu vill vi utreda, hur Migrationsverket har agerat i situationer där misstanke om människohandel har väckts . Vi tar alla signaler som tyder på människohandel mycket allvarligt och vi hoppas att den utredande myndigheten, Migrationsverket, skrider till åtgärder, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet.

- Det är otroligt viktigt att identifiera möjliga offer för människohandel och hjälpa dem som individer. Jag hoppas att de här misstankarna inte leder till att alla fosterbarn nekas inträde till Finland, fortsätter Biaudet. 

Mer information: 
Minoritetsombudsmannens byrå
puh: 071 8788 675

I egenskap av nationell rapportör om människohandel ger minoritetsombudsmannen akt på fenomen med anknytning till människohandel, övervakar arbetet mot människohandel, lägger fram förslag och rekommendationer och yttrar sig och ger råd för att utveckla verksamheten och för att förbättra offrens ställning och främja deras rättigheter. Såväl myndigheter och aktörer i tredje sektorn som offren själva kan vända sig till minoritetsombudsmannen i frågor som rör människohandel. Som rapportör om människohandel ger minoritetsombudsmannen även juridisk rådgivning och kan hjälpa personer som fallit offer för människohandel eller brott som kan jämställas med människohandel försvara sina rättigheter.

30.08.2011