Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen: Ny lagstiftning för att få bukt på näthatet behövs

Minoritetsombudsmannen: Ny lagstiftning för att få bukt på näthatet behövs

Minoritetsombudsmannen är oroad över att hatet på nätet har ökat och efterlyser nu kraftigare medel för att göra någonting åt detta. Ny lagstiftning behövs eftersom yttrandefriheten och möjligheterna att ingripa i främlingsfientliga gärningar inte är i balans.

Riksdagen behandlar som bäst tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet, och i och med detta också en förändring av strafflagen. Tilläggsprotokollet gäller gärningar av rasistisk och främlingsfientlig natur till exempel på internet. Minoritetsombudsmannen konstaterar i sitt utlåtande till Riksdagen att den nuvarande lagstiftningen och de föreslagna förändringarna inte verkar vara tillräckligt effektiv för att ingripa i osakliga kommentarer på internet. 

- Vi borde hitta effektivare sätt att ta tag i rasismen på nätet. Nuvarande rättspraxis visar att lagstiftningen endast ger verktyg för att stävja de allra grövsta kränkningarna och formerna av näthat, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

- Den allmänna uppfattningen verkar vara att yttrandefriheten tillåter hurudana uttalanden som helst på nätet, men jag vill påminna om att yttrandefriheten inte tillåter rasistiskt uttryck, konstaterar Biaudet. 

- Vårt mål är inte att begränsa den offentliga diskussionen om till exempel invandringspolitiken eller invandring över lag. Yttrandefrihet är en central grundrättighet men det är också viktigt att hela tiden diskutera hurudana uttalanden vi kan tillåta i yttrandefrihetens namn, och diskutera om vi har tillräckliga medel att ingripa mot främlingsfientliga uttryck. 

Utlåtandet i sin helhet på finska

Mer information: 
Maria Holmström
Informatör
Tfn: 071 878 8675

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. 

26.01.2011