Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen nöjd med biträdande riksåklagarens motiveringar

Minoritetsombudsmannen nöjd med biträdande riksåklagarens motiveringar

Minoritetsombudsmannen är nöjd med riksåklagarens motiveringar i beslutet om riksdagsman Teuvo Hakkarainens uttalanden i Helsingin Sanomats video. Det är viktigt att notera att riksåklagaren i sitt beslut konstaterar att Hakkarainens uttalanden innehåller drag av hatiskt tal. 

Minoritetsombudsmannen hade bett riksåklagaren bedöma om riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen gör sig skyldig till brottet hets mot folkgrupp eller något annat brott, i den videointervju han gav till Helsingin Sanomats redaktör Jaakko Hautamäki den 26.4.2011. 

Minoritetsombudsmannen understryker att biträdande åklagaren i sitt beslut om att inte inleda förundersökning ändå konstaterar att Hakkarainens uttalanden innehåller drag av hatiskt tal. 

Solvaavina ja panettelevina pidän lausumia: "Kaverin poika on rajalla töissä, ja se sanoo, että neekeriukko tulee eikä osaa mitään muuta sanoa kuin turvapaikka, ja heti ollaan sisällä" ja "se maahanmuuttoasia pitää saada kuriin, ettei täällä ruveta rosvoja elättämään, tänne hillumaan ". "Neekeriukko" -sanan käyttäminen voi muutoinkin asiayhteydestä riippuen olla eräitä ryhmiä solvaava tai panetteleva ilmaisu. Sama koskee esimerkiksi islamilaisen rukoushuudon imitoimista.(Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätös, asia nro E11/253)

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske konstaterar också i sitt beslut att den rasism som faller utanför straffbestämmelserna måste bekämpas med andra metoder, och han nämner minoritetsombudsmannens uppdrag..

Minoritetsombudsmannen vill påminna riksdagspartierna om att de har skrivit under grundstadgan mot rasism. 

- Jag önskar att möjligast många politiker tar synligt ställning mot rasism. Det går att prata migrationspolitik utan att kränka någons människovärde, konstaterar minoritetsombudsman Eva Biaudet 

- Min uppgift är att främja lika behandling och utlänningars ställning i Finland. Detta innehåller mycket mer än att bedöma saker på basis av strafflagen. Jag önskar att riksdagsledamöterna strävar efter att ingripa om hatiskt och fördomsfullt språk används. 

Mer information: 
Eva Biaudet
minoritetsombudsman
Tfn: 071 878 8660

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel.

 

13.05.2011