Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen deltar i FN-forum i New York den 14-28.5.2011

Minoritetsombudsmannen deltar i FN-forum i New York den 14-28.5.2011

Minoritetsombudsman Eva Biaudet deltar i FN:s permanenta forum för ursprungsfolks årliga session i New York under tiden 14-28.5.2011. 

Minoritetsombudet Eva Biaudet valdes i april 2010 till medlem av FN:s permanenta forum för ursprungsfolk (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) för perioden 2011-2013. 
Forumet som är ett rådgivande organ till EcoSoc, har i uppgift att diskutera urinvånarrelaterade frågor . Det permanenta Rådets årliga session avger rekommendationer till olika FN organ och till medlemsländerna. Forumet verkar även aktivt för att ge urinvånarnas rättigheter större synlighet och har sedan det grundades år 2002 varit en viktig mötesplats för urinvånare, statliga representanter och medborgarrättsorganisationer. 

FN:s permanenta forum för ursprungsfolk består av 16 medlemmar av vilka åtta representerar urinvånarorganisationer och de resterande åtta är statligt nominerade. Alla forumets medlemmar verkar som obundna experter. 

Biaudet är den första finländaren att sitta med i forumet.

17.05.2011