Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen: Beslutsfattarna måste säga högt och tydligt att Finland skall ratificera ILO konvention 169

Minoritetsombudsmannen: Beslutsfattarna måste säga högt och tydligt att Finland skall ratificera ILO konvention 169

Minoritetsombudsman Eva Biaudet efterlyser praktiska åtgärder i processen att ratificera ILO konvention 169. I sitt öppningstal under Buohttavuohta – Framåt tillsammans- konferensen i Enare påminde Biaudet även om att en stor del av Finlands samer bor utanför det samiska hembygdsområdet, och att också deras språkliga och kulturella rättigheter måste tryggas. 

I öppningstalet konstaterade Biaudet bland annat följande:

- Jyrki Katainens regering har förbundit sig till att ratificera ILO konvention 169 innan regeringsperiodens slut år 2015. Jag vill se konkreta förslag på hur en ratificering i praktiken kan förverkligas, och den här konferensen kan bidra till en sådan diskussion. Vi kan inte längre prata om konventionen skall ratificeras eller inte, utan måste nu fokusera på hur konventionen kan verkställas. 

- Unga samer behöver också allt stöd de kan få: Det måste vara möjligt att leva som same både i norr och i söder. I Helsingfors börjar ett samiskt dagis sin verksamhet till hösten, och det är viktigt att dess verksamhet blir fortlöpande. 

- Myndigheter, framförallt kommuner, spelar en viktig roll, och har en skyldighet att motverka diskriminering och främja likabehandling. Kommuner ansvarar idag för en stor del av de uppgifter i samhället som direkt angår enskilda individer, och många av dessa av uppgifter har stor betydelse för ett förverkligande av samers mänskliga rättigheter. Det är därför av största vikt att skydd mot diskriminering är en central aspekt av myndigheternas verksamhet. Kommunerna skall främja likabehandling, och det innefattar att man gör mera än att bara uppfylla sina skyldigheter. 

Talet i sin helhet på finska
 

Mer information: 
Maria Swanljung
Informatör
Tfn: 071 878 8675

På konferensen Boahttevuohta - Framåt tillsammans i Enare 14 - 15.8.2013 diskuteras bland annat likabehandling ur urfolket samernas synvinkel. ILO 169 -avtalet är ett tema på konferensen. På konferensen diskuteras också andra aktuella likabehandlingsfrågor såsom hatretorik på webben eller mediernas roll i uppbyggandet av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Också de unga får sin röst hörd på konferensen: de berättar hur det känns att vara sameungdom i dag eller hurdana uppfattningar de finländska medierna skapar om minoritetsgrupperna i vårt samhälle. Konferensen arrangeras av YES6-projektet, som samordnas av inrikesministeriet, i samarbete med andra ministerier och organisationer. mer information: www.yhdenvertaisuus.fi 

14.08.2013