Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen ber riksåklagaren undersöka riksdagsledamot Hakkarainens uttalanden

Minoritetsombudsmannen ber riksåklagaren undersöka riksdagsledamot Hakkarainens uttalanden

Minoritetsombudsmannen har bett riksåklagaren bedöma om riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen gör sig skyldig till brottet hets mot folkgrupp eller något annat brott, i den videointervju han gav till Helsingin Sanomats redaktör Jaakko Hautamäki den 26.4.2011. Minoritetsombudsmannen ber riksåklagaren skrida till åtgärder om det finns orsak att misstänka Hakkarainen för brott. 

Minoritetsombudsmannen konstaterar att vissa av riksdagsledamot Hakkarainens djupt kränkande uttalanden om vissa folkgrupper inte innehåller saklig kritik mot till exempel invandringspolitiken utan att hans uttalanden framför allt är rasistiska och kränker människovärdet. 

Minoritetsombudsmannen ber riksåklagaren bedöma om Hakkarainens uttalanden faller inom ramen för vad som är tillåtet i yttrandefrihetens namn. 

- Hakkarainens uttalanden om invandrare, asylsökande, personer med mörk hudfärg och muslimer är både förtal och smädelse. Av dem kan man få en felaktig bild att de personer som hör till en viss folkgrupp är kriminella och mindre värda, konstaterar minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

- Riksdagsledamot Hakkarainens uttalanden blir särskilt klandervärda av det faktum att han visste att uttalandena kan få stor spridning eftersom han uttalade sig i riksmedia, fortsätter Biaudet.

Den i grundlagens 12 § tryggade yttrandefriheten skyddar den öppna politiska och samhälleliga diskussion samt mediefrihet som hör till en demokrati. Till yttrandefrihetens kärna hör de politiska beslutsfattarnas, och särskilt riksdagsledamöternas, rätt att uttrycka sin åsikt. 

Å andra sidan är inte den politiska, eller riksdagsledamotens yttrandefrihet absolut. En av de mest centrala normer som begränsar yttrandefriheten är 10 § i brottsbalkens 11 kapitel om hets mot folkgrupp som är absolut förbjudet för alla. Också den Europeiska människorättsdomstolen (EIT) har i sina beslut tagit ställning till gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. EIT har tydligt konstaterat att hatyttringar inte förtjänar det skydd som yttrandefriheten ger.

Mer information: 
Eva Biaudet
minoritetsombudsman
Tfn: 071 878 8660

Robin Harms 
överinspektör
Tfn: 071 878 8663

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel.

29.04.2011