Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudsmannen ber polisen utreda fallen i programmet Silminnäkijä

Minoritetsombudsmannen ber polisen utreda fallen i programmet Silminnäkijä

Minoritetsombudsmannen har lämnat in en begäran om polisutredning angående de diskriminerande händelser som visas i Yle:s tv-program Silminnäkijä (sändes 17.10.2013). Det bemötande som en av testgruppens medlemmar med utländsk bakgrund fick, bland annat i samband med jobbsökande och vid inträde till restaurangerna, ger misstanke om etnisk diskriminering.

I programmet Silminnäkijä utredde man hur personer med utländsk bakgrund bemöts i olika situationer i vardagen. Testgruppen bestod av tre finländare, en med finländsk bakgrund, en med rysk och en med somalisk bakgrund. Gruppen sökte bland annat jobb och hyresbostad samt försökte komma in på restaurang. 

I programmet nekades en av personerna med invandrarbakgrund inträde till restauranger och i samband med jobbsökningstestet framgick att en av arbetsgivarna, enligt egen utsago, hellre anställer personer med finländskt ursprung. Minoritetsombudsmannen ber nu polisen undersöka om det har skett etnisk diskriminering i de här fallen. 

- De händelser som visas i programmet ger en stark misstanke, om att det har förekommit i strafflagen förbjuden diskriminering. Därför ber vi polisen utreda fallen, berättar minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

- Diskriminering är ett allvarligt brott mot en annan människa. Men det handlar också ur ett bredare perspektiv om hur vi behandlar personer som kommer från andra länder. Diskriminering ökar en känsla av otrygghet och äventyrar samhällsfriden. Om människor behandlas så här olika, och rättsystemet låter bli att ingripa, leder behandlingen i värsta fall till marginalisering, säger Biaudet. 

Silminnäkijä på Yles Arena

Mer information:
Eva Biaudet
minoritetsombudsman
tfn: 071 878 8660

Mikko Joronen
överinspektör
tfn: 071-878 8679

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. 

Diskriminering är förbjudet enligt flera av våra nationella lagar. Förutom att grundlagen förbjuder diskriminering, förekommer också ett allmänt diskrimineringsförbud (11:11) samt ett förbud mot diskriminering i arbetslivet (47:3) i strafflagen. Dessutom är diskriminering förbjudet enligt lagen om likabehandling. 

18.10.2013