Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudet undersöker romers diskrimineringserfarenheter

Minoritetsombudet undersöker romers diskrimineringserfarenheter

Minoritetsombudets byrå gör undersöker under våren 2013 romernas diskrimineringserfarenheter. Med hjälp av en enkätundersökning utreds romers erfarenheter av diskriminering inom boende och arbetslivet. Dessutom kartläggs vanor inom romkulturen och romernas interna förhållanden. 

Målet med undersökningen är att fylla de luckor som finns inom forskningen kring diskriminering av romer och hittar nya modeller för att motverka diskriminering av den här gruppen. 

Undersökningen görs antingen per telefon eller ansikte mot ansikte. Intervjun tar 20-30 minuter. För att delta i diskussionen måste man vara minst 16 år och identifiera sig själv som rom. 

Överinspektörerna Pirjo Kruskopf och Mikko Joronen på minoritetsombudets byrå är ansvariga för undersökningen. Forskningsassistent är Liisa Vikman. 

Vill du delta i undersökningen? Ta då kontakt med forskningsassistent Liisa Vikman: Tfn 071-8788 64 eller e-post: liisa.vikman(at)ofm.fi

23.04.2013