Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombudet träffade romer i Libelits

Minoritetsombudet träffade romer i Libelits

Minoritetsombudet söker nya samarbetsformer mellan kommuner och romer. Planen är att träffa romer i olika kommuner och diskutera med dem om deras levnadsförhållanden. Första resan gick till Libelits 25–26.2. 

Minoritetsombudet träffade myndigheter från kommuner, representanter för skolan, det sociala arbetet och det bostadsbolag som hyr ut bostäder. Dessutom träffade hon romerfamiljer och unga romer för att prata om deras framtid. Fram för allt diskuterades romernas boendeförhållanden och utmaningar i skolan. 

Minoritetsombudet tog initiativ till att starta en medlingsprocess och målet med besöket var att ge ny fart åt samarbetet mellan romer och myndigheter för att förbättra romernas levnadsförhållanden. 

Förutom minoritetsombudet deltog också inrikesministeriets enhet för juridiska frågor, den lokala romerdelegationen och Norra Karelens medlingsbyrå. 

Minoritetsombudet följer processen och träffar alla parter om ett halvår på nytt. Nästa träff med romer och kommunrepresentanter sker i Helsingfors.

01.03.2013