Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombud Eva Biaudet på FN-session i New York

Minoritetsombud Eva Biaudet på FN-session i New York

Minoritetsombudet Eva Biaudet har rest New York för att delta i den årliga sessionen för FNs permanenta råd för ursprungsbefolkning. Sessionen pågår från den 20–31.5.2013.

Biaudet fungerar denna gång som sessionens specialrapportör, vilket betyder att hon är den som rapporterar om sessionens resultat. Biaudet kommer också att presentera två rapporter. Den ena rapporten behandlar samiska och grönländska ungdomars rätt att delta i beslutsfattande i sina respektive politiska institutioner. Den andra rapportens tema är Världsbankens riktlinjer för urfolk, och hur riktlinjerna bör uppdateras för att bättre möta urfolkens rättigheter i enlighet med FN-deklarationen om urfolkens mänskliga rättigheter. Biaudets Världsbanksstudie lyfts fram i samband med en officiell dialog under sessionen med representanter från Världsbanken och övriga finansinstanser. 

Världsbanksrappporten

Ungdomsrapporten 

Sessionens alla rapporter (om länkarna ovan inte fungerar)

FN:s permanenta forum för urfolksärenden är ett rådgivande organ till FN:s ekonomiska och sociala råd, har i uppgift att diskutera urfolksrelaterade frågor som rör ekonomisk och social utveckling, utbildning, miljö, hälsa, kultur och mänskliga rättigheter. Forumet består av 16 självständiga expertmedlemmar av vilka åtta representerar urfolksorganisationer och åtta är nominerade av stater. Biaudet är den första finländaren som har valts till forumet. Hennes mandatperiod är 2011-2013. 

Mer information: 
Maria Swanljung
informatör
tfn: 071- 878 8675 
e-post: maria.swanljung@ofm.fi

20.05.2013