Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Minoritetsombud Eva Biaudet på FN-möte i Kongo 9.-19.3.2013

Minoritetsombud Eva Biaudet på FN-möte i Kongo 9.-19.3.2013

Minoritetsombud Eva Biaudet deltar i det förberedande mötet för FN:s permanenta forum för urinvånarfrågor i Kongo 9-19.3.2013. Forumets ordinariesession hålls i New York 19.5–1.6.2013.

FN:s permanenta forum för urinvånarfrågor, ett rådgivande organ till FN:s ekonomiska och sociala råd, har i uppgift att diskutera urinvånarrelaterade frågor som rör ekonomisk och social utveckling, utbildning, miljö, hälsa, kultur och mänskliga rättigheter. Forumet består av 16 självständiga expertmedlemmar av vilka åtta representerar urinvånarorganisationer och åtta är nominerade av stater. Biaudet är den första finländare som har valts till forumet (2011-2013).

11.03.2013