Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Lyckad intervjuprocess i minoritetsombudsmannens undersökning om romer

Lyckad intervjuprocess i minoritetsombudsmannens undersökning om romer

På minoritetsombudsmannens byrå pågår en undersökning om romers diskrimineringserfarenheter. Forskningsintervjuerna gjordes under våren och sommaren, resultaten blir klara i slutet av året. Under hösten analyseras resultaten och under hösten ordnas också runda bordsdiskussioner med aktiva romer. Under de här mötena diskuteras forskningsresultaten, resultatens betydelse och vilka åtgärder som behövs för att man bättre skall kunna ingripa i diskriminering av romer. 

Totalt intervjuades 250 romer i undersöknigen. Ungefär 25 procent av intervjuerna gjordes i huvudstadsregionen, resten omfattade övriga Finland. Det stora antalet intervjuer möjliggjordes av aktiva romer runt om i landet som hjälpte till med att hitta intervjuobjekt. 

Minoritetsombudsmannen vill tacka alla som deltog i undersökningen och dem som hjälpte till att organisera intervjuerna. 

Undersökningen publiceras i januari 2014. I undersökningen utreds romers erfarenheter av diskriminering inom boende och arbetslivet. Dessutom kartläggs vanor inom romkulturen och romernas interna förhållanden. Målet med undersökningen är att fylla de luckor som finns inom forskningen kring diskriminering av romer och hittar nya modeller för att motverka diskriminering av den här gruppen. 

För mer information, kontakta överinspektörerna Pirjo Kruskopf och Mikko Joronen (e-post: fornamn.efternamn@ofm.fi

22.08.2013