Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Verksamhet

Tillbaka

Ledig tjänst inom ansvarsområdet avlägsnande ur landet

Ledig tjänst inom ansvarsområdet avlägsnande ur landet

Diskrimineringsombudsmannen söker en överinspektör till ansvarsområdet övervakning av avlägsnande ur landet för ett tidsbundet tjänsteförhållande till slutet av år 2017.

Överinspektören fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som gäller övervakning av verkställigheten av avlägsnanden ur landet. Till uppgifterna hör bland annat att delta som övervakare på flygresor avsedda för avlägsnanden ur landet, bedömning av verkställigheten av avlägsnanden ur landet, rapportering samt att delta i utvecklandet av förfaranden i anknytning till avlägsnanden ur landet.

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har lämplig högskoleexamen, god förtrogenhet med grund- och mänskliga rättigheter, samt kännedom om utlänningslagstiftning och – förvaltning. Dessutom uppskattar vi erfarenhet av myndighetssamarbete och arbete bland sårbara grupper i samhället. Den som väljs till uppgiften förväntas även ha en förmåga att arbeta på ett självständigt och oberoende sätt, beredskap att resa inrikes och utrikes, samt goda observations-, analys- och rapporteringsförmågor. Det krävs goda kunskaper i finska samt kunskaper i engelska och svenska för att kunna sköta arbetet framgångsrikt.

Ansök senast: 6.3.2017 23:59

Mera information och den elektroniska ansökningsblanketten hittas på valtiolle.fi. Blanketten hittas med ID-numret 25-116-2017.

10.02.2017