Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Ledarhund fick portförbud – diskrimineringsombudsmannen gjorde en inspektion på en folkhögskola

Ledarhund fick portförbud – diskrimineringsombudsmannen gjorde en inspektion på en folkhögskola

Enligt diskrimineringsombudsmannen har en folkhögskola diskriminerat en studerande med synnedsättning när skolans ledning förbjudit studeranden att använda sin ledarhund. En ledarhund är ett nödvändigt hjälpmedel, inte ett sällskapsdjur.

En person med synnedsättning lämnade in ett klagomål till diskrimineringsombudsmannen för att hen hade förbjudits att använda sin ledarhund i skolans utrymmen och internat. Orsaken till förbudet var att en del av studerandena och personalen hade berättat för skolans ledning att de har hundallergi. Därtill ansåg skolans ledning att ledarhunden är en risk ur ett arbetssäkerhetsperspektiv.

— Folkhögskolan har handlat lagstridigt när de har behandlat studeranden med synnedsättning sämre än andra. En person med synnedsättning ska ha jämlik rätt att studera på samma sätt som alla andra, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

— Fallet är principiellt viktigt eftersom det handlar om rätten för personer med synnedsättning att använda ledarhund.

Under hösten 2015 försökte man med hjälp av diskrimineringsombudsmannen lösa situationen men folkhögskolan följde inte överenskommelsen. I november 2015 utförde därför diskrimineringsombudsmannen en inspektion på folkhögskolan för att klargöra vilka åtgärder och vilka direktiv som getts gällande användningen av ledarhunden och beaktandet av allergikernas behov.

— Jag har också förståelse för den oro som de allergiska personerna har men det är fullt möjligt att hitta en lösning som möjliggör att studeranden med synnedsättning kan använda sin ledarhund och därmed fortsätta sina studier. Genom att jämka ihop de båda intressena kan rättigheterna och behoven både för personen med synnedsättning och allergikerna respekteras. Allas rätt till jämlika studier uppfylls.

Läs inspektionsrapporten på finska här.

01.03.2016