Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Lagen om likabehandling: Minoritetsombudsmannen kräver rätt att övervaka arbetslivet

Lagen om likabehandling: Minoritetsombudsmannen kräver rätt att övervaka arbetslivet

Den nya lagen om likabehandling förbättrar diskrimineringsskyddet bland annat för sexuella minoriteter, för dem som blivit diskriminerade på grund av ålder eller hälsa och för handikappade. Dessutom breddas minoritetsombudsmannens mandat men ett stort område, arbetslivet, faller utanför ombudsmannens övervakningsrätt.

Förnyelsen av lagen om likabehandling har varit under arbete i över fem år och det ser äntligen ut som om lagen skulle nå riksdagen på hösten. Minoritetsombudsmannen välkomnar förnyelsen ef-tersom den nya lagen märkbart förbättrar möjligheterna för diskriminerade att få hjälp. Lagen är dock haltande på en punkt - den nya diskrimineringsombudsmannen skulle inte ha rätt att ingripa i diskriminering i arbetslivet. 

Minoritetsombudsmannen har enligt nuvarande lagstiftning inte rätt att ta ställning till enskilda diskrimineringsfall i arbetslivet. Det är regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetsskydd som har det ansvaret. Däremot hör det till minoritetsombudsmannens uppgift att främja likabehandling i arbetslivet, alltså kan ombudsmannen på ett allmänt plan diskutera diskriminering i arbetslivet. Denna lagtext är ytterst problematisk och få känner till den. Minoritetsombudsmannen får med ofta klaganden som har med arbetslivet att göra. 

- Vi hade hoppats på att den här situationen skulle förändras i samband med lagförnyelsen, men nu ser det ut som om vi inte heller i framtiden har rätt att ingripa i arbetslivet. Det här är väldigt besvärligt och försämrar märkbart våra möjligheter att påverka och försämrar också diskrimineringsoffers möjlighet att få hjälp. Vi kan till exempel inte ingripa i ett fall där en busschaufför nekas att använda turban, konstaterar minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

Den nya lagen om likabehandling förbjuder ombudsmannen att ta ställning till en enskild arbetsgivares agerande. Både den nuvarande och den nya lagen om likabehandling har på grund av denna lagtext fått uppmärksamhet i övriga Europa eftersom det är mycket ovanligt att arbetslivet lämnas utanför ett ombuds mandat. 

- Vi vill inte ta en enda arbetsuppgift av arbetsskyddet. Vi uppmanar dem tvärtom att effekti-vera sitt likabehandlingsarbete. Utöver detta kan vi erbjuda en till kanal för att med låg tröskel behandla diskriminering i arbetet som till exempel beror på strukturella hinder. Vi har mycket diskriminering i arbetslivet i Finland som ingen ingriper i. Har vi faktiskt råd att mista goda arbetstagare på grund av diskriminering? 

Mer information: 
Eva Biaudet
Minoritetsombudsman
tfn: 071 878 8660

Maria Swanljung
informatör
tfn: 071 878 8675

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. 

14.05.2013