Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Kommissionen uppmanar Finland att förbättra skyddet för diskrimineringsoffer i arbetslivet

Kommissionen uppmanar Finland att förbättra skyddet för diskrimineringsoffer i arbetslivet

Europeiska kommissionen har skärpt sin kritik mot Finland på grund av att personer som blivit diskriminerade i arbetslivet inte får tillräckligt stöd. Minoritetsombudsmannen föreslår därför, att den nya diskrimineringsombudsmannen får ett starkt mandat att ingripa i diskriminering i arbetslivet.

Redan på sommaren 2013 gavs Finland en officiell anmärkning på grund av att vi inte har ett jämställdhetsorgan med uppgift att behandla etnisk diskriminering i arbetslivet. Ifall regeringen inte nu, efter kommissionens motiverade yttrande skrider till åtgärder, kan kommissionen föra ärendet till EU-domstolen. 

- Vi har redan i flera år föreslagit att minoritetsombudsmannen skall ha rätt att behandla också fall som berör etnisk diskriminering i arbetslivet, och ges möjlighet att stöda diskrimineringsoffer så att deras rättigheter uppfylls. Vi anser, precis som kommissionen, att arbetarskyddsmyndigheterna inte ensamma klarar av att ta tag i diskrimineringen, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet

Också medborgarorganisationer som representerar minoriteter och andra som gett utlåtanden har i samband med reformen av likabehandlingslagen framfört att den nya diskrimineringsombudsmannen borde ha full rätt att ingripa i diskriminering i arbetslivet. 

Regeringens proposition till ny likabehandlingslag kommer enligt planerna att ges till riksdagen under de närmaste månaderna. Förutom de bristande befogenheterna i arbetslivet har man också ifrågasatt att förslaget till proposition från våren 2013 innehåller ett svagare diskrimineringsskydd än tidigare för handikappade och sexuellaminoriteter, när det gäller diskriminering i skolvärlden. 

Komissionens nyhet om ärendet (punkt 3)
Mer information om förnyelsen av lagen om likabehandling 

Mer information
Eva Biaudet, minoritetsombudsman, tfn: 071 878 8660
Rainer Hiltunen, byråchef, tfn: 071 878 8661

Förnyelseprocessen av lagen om likabehandling har pågått sedan år 2007. Huvudmålet med förnyelsen är en lag där olika diskrimineringsgrunder (som till exempel handikapp, ålder, sexuell läggning) skulle få ett bättre diskrimineringsskydd. I lagberedningen har alla parter varit överens om detta mål. Däremot har man diskuterat livligt bland annat om den nya diskrimineringsombudsmannens borde ges rätten att ingripa i diskriminering i arbetslivet. År 2010 blev en färdig proposition icke angiven eftersom det inte fanns tillräckliga resurser allokerade för den nya ombudsmannen. Regeringens förslag finslipas som bäst och ges till riksdagen under den närmaste tiden. 

04.12.2013