Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Kampanjen ökas medvetenheten om människohandel i Finland.

Kampanjen ökas medvetenheten om människohandel i Finland.

Den nationella rapportören om människohandel och IOM Internationella migrationsorganisationen har tillsammans gjort en informationskampanj vars syfte är att öka medvetenheten om människohandel i Finland.

 

05.12.2012