Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: En sammanslagning av ombudsmännen kan ha fördelar

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: En sammanslagning av ombudsmännen kan ha fördelar

Justitieministeriet har idag publicerat en promemoria, i vilken föreslås att jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen slås ihop administrativt.

Det krävs starka, obundna människorättsmyndigheter också i framtiden för att jämställdhet och likabehandling skall kunna förverkligas i Finland. Jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen och diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä har efter en bedömning av förslaget kommit fram till att de godkänner en eventuell sammanslagning med villkoret att ombudsmännens synpunkter tas i beaktande i beredningen.

- Vi säger inte kategoriskt nej till en sammanslagning. Vi ser positiva möjligheter med en sammanslagning. Med gemensamma krafter kan vi stärka arbetet mot diskriminering och främja både likabehandling och jämställdhet, konstaterar Kirsi Pimiä och Pirkko Mäkinen.

- Sammanslagningen får inte vara ett redskap för regeringen att köra ner jämställdheten, fortsätter ombudsmännen.

- Det viktigaste är att resurserna och befogenheterna bevaras som de är för tillfället. Vi förutsätter att målsättningen som nämns i promemorian, att utveckla verksamheten, samt linjedragningen att inte röra resurserna behålls då beredningen går vidare, säger ombudsmännen.

Ur diskrimineringsoffrens synvinkel skulle det vara bra att i framtiden kunna få hjälp mot diskriminering från en och samma byrå oberoende av diskrimineringsgrund. Genom att arbeta tillsammans kan byråerna förbättra sina anvisningar och sin rådgivning.

Ombudsmännen stöder förslaget att den nya institutionen skulle heta tasa-arvovaltuutettu – jämlikhetsombudsmannen. Det här namnet är mer känt än den relativt nygrundade yhdenvertaisuusvaltuutettu – diskrimineringsombudsmannen.

Ombudsmännen understryker vikten av att bevara jämställdhetslagen och diskrimineringslagen som skilda lagar.  

30.05.2016