Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Identifiering av offer fortfarande största utmaningen i arbetet mot människohandel

Identifiering av offer fortfarande största utmaningen i arbetet mot människohandel

Minoritetsombudsmannen, som också fungerar som nationell rapportör om människohandel, är orolig för att människohandelsoffren i Finland fortfarande inte identifieras. I sin färska årsrapport konstaterar rapportören att nuvarande lagstiftning och myndigheternas sätt att arbeta mot människohandeln inte stöder kampen mot människohandel tillräckligt. 

Människohandel, och till människohandel relaterat utnyttjande, är vanligare i Finland än vad som är allmänt känt men människohandelsoffren upptäcks inte, och myndigheterna reagerar inte på offrens behov av hjälp ens i de situationer då man faktiskt möter människohandelsoffer.

Ett särskilt orosmoment just nu är identifieringen av människohandelsoffer inom prostitutionen och annat sexuellt utnyttjande. Fram till september 2011 hade under 10 offer för människohandel inom sexuellt utnyttjande hittat till människohandelsoffrens hjälpsystem. Jämfört med internationella siffror är detta ovanligt lite. Enligt en rapport som Förenta Nationerna publicerade år 2009 är det överlägset mest offer för människohandel relaterat till sexuellt utnyttjande som identifieras världen över. 

Den nationella rapportören om människohandel och IOM Internationella migrationsorganisationen har tillsammans gjort en informationskampanj vars syfte är att öka medvetenheten om människohandel i Finland, och förbättra möjligheterna för identifiering av offer. Kampanjen "Ett arbete som ingen vill ha" syns i tryckt press i hela landet, på nätet, i radion och i Helsingfors också ute på gatorna under denna vecka. 

- I Finland är människohandel ännu ett oidentifierat, okänt och osynligt fenomen. Vi hoppas att de som bekantar sig med vår kampanj blir medvetna om att människohandel är en allvarig människorättsutmaning också i Finland. Vi hoppas att vanliga människor reagerar och aktiverar sig till exempel genom att kontakta myndigheter och beslutsfattare som har möjlighet att göra något åt människohandeln. Målsättningen är att allt fler människohandelsoffer skulle få den hjälp de behöver och att förövarna får det straff de förtjänar. De här målen går att nå om man vill, konstaterar Venla Roth från minoritetsombudsmannens byrå och Lauramaria Havu från IOM Helsingfors. 

Kampanjen är en del av programmet på Europeiska unionens dag mot människohandel den 18.10. 

Upp till 100 människohandelsoffer kommer till Finland eller rör sig genom Finland varje år. Människohandelsoffer kan vara kvinnor, barn eller män. I Finland finns det människohandel i alla fall inom prostitution och koppleri. Utnyttjande av utländsk arbetskraft i till exempel hem, restaurang-, bygg-, städ-, metall- transport-, och trädgårdsbranschen kan uppfylla indikationer för människohandel. 

Kampanjmaterialet

Mer information: Överinspektör, jur.dr. Venla Roth, Minoritetsombudsmannens/ Nationella rapportören om människohandels byrå, tfn: 071 8788 667, www.ofm.fi

I egenskap av nationell rapportör om människohandel följer minoritetsombudsmannen med fenomen med anknytning till människohandel och övervakar arbetet mot människohandel. Rapportören lägger fram förslag och rekommendationer, yttrar sig och ger råd för att utveckla verksamheten och för att förbättra offrens ställning samt främja deras rättigheter. Såväl myndigheter och aktörer i tredje sektorn som offren själva kan vända sig till minoritetsombudsmannen i frågor som rör människohandel. Som rapportör om människohandel ger minoritetsombudsmannen även juridisk rådgivning och kan hjälpa personer som fallit offer för människohandel eller brott som kan jämställas med människohandel försvara sina rättigheter. 

IOM internationella migrationsorganisationen har arbetat mot människohandel sedan år 1994. Målsättningen med IOM:s arbete mot människohandel är att stärka kapaciteten hos organisationens partners, hos regeringar och hos medborgarorganisationer i deras arbete mot människohandel. IOM strävar efter att få till stånd hållbara lösningar genom att erbjuda skydd och stöd åt de kvinnor, barn och män som faller offer för människohandel, genom att öka medvetenheten om människohandel och genom att se till att offrens rättigheter tryggas. Arbetet mot människohandel är ett av IOM:s huvuduppdrag.

17.10.2011