Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Hyresvärd som diskriminerat betalade gottgörelse

Hyresvärd som diskriminerat betalade gottgörelse

Minoritetsombudsmannen har, för sin kilents del, avtalat om gottgörelse i ett diskrimineringsfall på den privata hyresmarknaden. Hyresvärden hade meddelat en amerikans kvinna, som bott länge i Finland, att hon inte får hyra en bostad på grund av att hon inte är finländsk medborgare. Hyresvärden gjorde sig alltså skyldig till diskriminering.

Hyresvärden erkände i förhandlingar att hon brutit mot diskrimineringsförbudet i likabehandlingslagens 6 §. Minoritetsombudsmannens representant och hyresvärden kom i förlikningsförhandlingar överens om att hyresvärden som gottgörelse för diskrimineringen betalar en summa motsvarande en månads hyra, i detta fall 620 euro. Hyresvärden förband sig även att i framtiden respektera likabehandlingslagens diskrimineringsförbud.

- Jag är mycket nöjd med slutresultatet och tacksam för att minoritetsombudsmannen vakade över mina rättigheter. Det är fint att kunna konstatera att nolltolerans mot diskriminering inte endast är ett slagord, konstaterade den unga kvinnan som utsatts för diskrimineringen.

- Det här fallet är en bra påminnelse om att man inte heller på den privata bostadsmarknaden får välja hyresgäst eller bostadsköpare enligt diskriminerande kriterier, till exempel på basis av etnicitet. Det är viktigt att alla aktörer på bostadsmarknaden omfattar detta, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet.

Mer information:
Robin Harms
överinspektör
tfn: 0500 99 33 46

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, samt trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. 

Diskriminering är förbjudet enligt flera av våra nationella lagar. Förutom att grundlagen förbjuder diskriminering, före-kommer också ett allmänt diskrimineringsförbud (11:11) samt ett förbud mot diskriminering i arbetslivet (47:3) i straffla-gen. Dessutom är diskriminering förbjudet enligt lagen om likabehandling. 

14.08.2014