Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

FÖRBUNDET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN OCH DELEGATIONEN FÖR ETNISKA RELATIONER: Riksdagspartierna förbinder sig att motarbeta rasism

FÖRBUNDET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN OCH DELEGATIONEN FÖR ETNISKA RELATIONER: Riksdagspartierna förbinder sig att motarbeta rasism

Alla riksdagspartier har idag på nytt undertecknat de europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle och på detta sätt förbundit sig att arbeta mot alla former av rasism. Undertecknandet baserar sig det gemensamma initiativet av delegationen för etniska relationer, förbundet för mänskliga rättigheter och diskrimineringsombudsmannen. Stadgan undertecknades senast år 2011 av dåvarande riksdagspartier.

Delegationen för etniska relationer, förbundet för mänskliga rättigheter och diskrimineringsombudsmannen anser det vara mycket viktigt att partierna förbinder sig till stadgan i synnerhet i det rådande läget.

Enligt stadgan förbinder sig partierna bland annat till att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna, att förkasta varje form av rasistiskt våld och anstiftan till rashat. Partierna förbinder sig också till att vägra ställa ut, publicera eller sprida åsikter eller ståndpunkter som framkallar eller inbjuder till fördomar och fientlighet. 

Därtill förbinder sig partierna till att på allvar ta itu med varje form av rasistiska uppfattningar och att undvika varje form av politisk allians eller politiskt samarbete med något politiskt parti som framkallar eller uppmanar till rasistiska eller etniska fördomar och rashat.

 

Ytterligare upplysningar:

Päivi Mattila, generalsekreterare, förbundet för mänskliga rättigheter, tfn 050 536 8195

Reetta Helander, informatör, förbundet för mänskliga rättigheter, tfn 044 706 2392

Peter Kariuki, generalsekreterare, delegationen för etniska relationer, tfn 050 3999 456

De europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle (PDF)

04.11.2015