Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

FN-rapport: Samiska ungdomar oroar sig för ökad rasism

FN-rapport: Samiska ungdomar oroar sig för ökad rasism

Samiska ungdomar från Finland, Sverige och Norge är oroliga över att rasismen mot samer ökar. Det visar en rapport som Eva Biaudet gjort i egenskap av expertmedlem i FN:s permanenta forum för urfolksärenden. 

Biaudet presenterade sin rapport om samiska och grönländska ungdomars deltagande i beslutsfattande på den tolfte FN-sessionen för urfolksärenden i New York i maj. 

I rapporten berättar samiska ungdomar från Finland, Sverige och Norge att de är oroliga över rasism mot samer. Rasismen har enligt samiska ungdomar i alla tre länder ökat märkbart under de senaste åren. 

Ungdomarna anser att en bristfällig läroplan är en av de centrala orsakerna till de rådande fördomarna mot samer. Många av de 270 ungdomar som har deltagit i rapporten upplever att varken samiska eller andra nordiska skolelever får lära sig tillräckligt om samernas historia och livsvillkor, och att den stora okunskapen om samer och det samiska ökar fördomar. Många unga samer berättar i rapporten att de drar sig för att bli politiskt aktiva eller för att öppet tala om samernas situation i respektive länder, eftersom de upplever att de då blir angripna och trakasserade. Ungdomarna berättar också att de tidvis upplever det som en väldigt stor börda att försöka få majoritetsbefolkningen att förstår samernas levnadsförhållanden och rättigheter.

Rapporten i sin helhet på engelska

Mer information: 
Maria Swanljung
Minoritetsombudsmannens byrå
informatör
tfn: 071- 878 8675 
e-post: maria.swanljung@ofm.fi

FN:s permanenta forum för urfolksärenden är ett rådgivande organ till FN:s ekonomiska och sociala råd, har i uppgift att diskutera urfolksrelaterade frågor som rör ekonomisk och social utveckling, utbildning, miljö, hälsa, kultur och mänskliga rättigheter. Forumet består av 16 självständiga expertmedlemmar av vilka åtta representerar urfolksorganisationer och åtta är nominerade av stater. Biaudet är den första finländaren som har valts till forumet. Hennes mandatperiod är 2011-2013. 

04.06.2013