Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Flyktingar nekades hemförsäkring - bolaget medger misstag och betalar ersättning

Flyktingar nekades hemförsäkring - bolaget medger misstag och betalar ersättning

Tolv familjer med kongolesisk bakgrund fick inte teckna hemförsäkring hos Lokalförsäkringsföreningen som meddelade att den bara ger försäkringar åt finska medborgare för att "säkra god service". Minoritetsombudsmannen har, på familjernas vägnar förhandlat om förlikning med representanter för Lokalförsäkringsgruppen. Som ett resultat av förlikningen ger Lokalförsäkringsgruppen anvisningar åt sina lokala föreningar, så att man i framtiden kan undvika diskriminerande situationer. 

Våren 2011 ansökte 12 kongolesiska familjer, med hjälp av en person från Kajana stads invandrarservice, om hemförsäkringar hos Kajanalands Lokalförsäkringsförening. Familjerna blev dock inte beviljade hemförsäkring med motiveringen att de inte är finländska medborgare. Familjerna vände sig till minoritetsombudsmannen, som konstaterade att det enligt likabehandlingslagen är diskriminerande att erbjuda tjänster bara åt finländska medborgare. 

- Ingen får nekas rätt till försäkring eller annan tjänst på basis av medborgarskap. Kunderna måste behandlas lika oberoende av medborgarskap, etniskt ursprung eller religion, konstaterar överinspektör Robin Harms som skött ärendet på minoritetsombudsmannens byrå. 

Minoritetsombudmannen har på familjernas vägnar ingått förlikning med Kajanalands Lokalförsäkringsförening och som ett resultat av denna förlikning betalar föreningen 300 € åt varje familj som kompensation för kränkningen av diskrimineringsförbudet. 

Lokalförsäkringsgruppens representanter och den lokala försäkringsföreningen ber om ursäkt för det skedda. Detta är en beklaglig engångsföreteelse och helt emot Lokalförsäkrings verksamhetsprinciper, konstaterar man på Lokalförsäkringsgruppen. 

Lokalförsäkringsgruppen utarbetar nu i enlighet med förlikningsavtalet anvisningar till alla lokala föreningar om hur de skall ta likabehandling i beaktande i sitt arbete så att liknande diskrimineringssituationer inte sker i framtiden. 

Minoritetsombudsman Eva Biaudet hoppas att anvisningarna fungerar som exempel också för andra försäkringsbolag. 

- Det här är ett exempel på hur man med gott samarbete och i god anda kan ändra på tillvägagångssätt som kan leda till diskriminering. Jag är nöjd med att bolaget, genom att göra anvisningarna, strävar efter att erbjuda service på lika villkor åt alla, konstaterar Biaudet. 

Mer information:
Robin Harms, överinspektör, tfn: 050 396 0334.

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel.

Minoritetsombudsmannen kan rättsligt bistå personer som blivit diskriminerade eller fallit offer för människohandel om minoritetsombudsmannen anser att ärendet är av stor betydelse för arbetet för att förebygga etnisk diskriminering eller är av stor betydelse för människohandelsoffrets rättigheter.

07.09.2011