Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Eva Biaudet utnämndes till minoritetsombudsman

Eva Biaudet utnämndes till minoritetsombudsman

Eva Biaudet har utnämnts till minoritetsombudsman för fem år från och med den 15 maj 2010. Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer och trygga de etniska minoriteternas ställning och rättigheter.

Minoritetsombudsmannen är också nationell rapportör om människohandel och ger information om lagstiftningen om diskriminering på grund av etniskt ursprung och om tillämpningen av den. Minoritetsombudsmannen övervakar i samarbete med andra myndigheter att alla bemöts lika oavsett etniskt ursprung.

Eva Biaudet har senast arbetat som OSSE:s särskilda representant för att bekämpa människohandel 2006–2009. Tidigare har Biaudet varit omsorgs- och jämställdhetsminister 1999–2000 och 2002–2003 samt riksdagsledamot 1991–2006. Biaudet har även varit medlem i OSSE:s parlamentariska församling under tre års tid och innehaft flera förtroendeuppdrag inom minoritetsombudsmannens uppgiftsområde. Hon har bland annat varit ordförande för Finlands Flyktinghjälp och medlem i delegationen för jämställdhetsärenden.

Närmare information: kanslichef Ritva Viljanen, 071 878 8203

07.05.2010