Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Eva Biaudet kritiserar Världsbanken i FN rapport

Eva Biaudet kritiserar Världsbanken i FN rapport

Eva Biaudet har, i egenskap av medlem av FN:s permanenta forum för urfolksfrågor, gjort en rapport om Världsbankens verksamhet i relation till urfolks rättigheter. I rapporten kritiserar Biaudet världsbanken för att inte följa FN:s deklaration om urfolks rättigheter. I rapporten vittnar representanter för olika urfolk att deras rättigheter inte respekteras i projekt som finansieras av Världsbanken, framförallt när det gäller urfolks rätt till deras landområden och naturresurser.

För tillfället räknar Världsbanken själv att över en miljon människor har påverkats, till och med tvångsförflyttats på grund av projekt som finansierats av Världsbanken. FN:s deklaration om urfolks rättigheter, som Finland och 182 andra Stater har godkänt, förutsätter att urfolk ger sitt samtycke till projekt som påverkar dem. 

Biaudet presenterar sin rapport om hur Världsbankens operativa regler bättre kunde respektera urfolks internationellt erkända rättigheter på den tolfte FN sessionen för urfolks rättigheter i New York från 19–31.5.

Rapport

28.05.2013