Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

En tjänst som överinspektör

En tjänst som överinspektör

Arbetsnyckel 200-499-12 

Minoritetsombudsmannen har till uppgift att främja goda etniska relationer och förbättra utlänningars och etniska minoriteters ställning och rättigheter (lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden 660/2001). Minoritetsombudsmannen utövar också tillsyn över efterlevnaden av lagen om likabehandling inom sitt ansvarsområde och är nationell rapportör om människohandel.

Vid minoritetsombudsmannens byrå ledigförklaras 
en tjänst som ÖVERINSPEKTÖR från och med den 1 februari 2013.
Arbetsplatsen är ordinarie, inledningsdatum 01.02.2013 
Ansökningstiden upphör 17.01.2013 klockan 16:15

Uppgifter om arbetsplatsen Minoritetsombudsmannens byrå, Mikaelsgatan 25 (PB 26), 00023 Statsrådet 
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket

Beskrivning av tjänsten/jobbet: Överinspektören är beredare och föredragande i ärenden som gäller etnisk diskriminering samt minoriteters och utlänningars rättigheter. Överinspektören gör motioner och utredningar, bidrar till utbildningsarbetet, erbjuder information och kundservice samt utför andra uppgifter som minoritetsombudsmannen anvisar inom sitt ansvarsområde. 

Behörighetsvillkor: För tjänsten som överinspektör har inte föreskrivits några särskilda behörighetsvillkor. 

Säkerhetsutredning: En säkerhetsutredning kan göras om de personer som söker arbetsuppgiften (lag om säkerhetsutredningar 177/2002). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.poliisi.fi/supo. 

Sökanden förutsätts ha: De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften ger lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor som rör minoritetsombudsmannens ansvarsområde samt erfarenhet av utvärdering av etnisk diskriminering. Den som väljs till tjänsten förutsätts ha mångsidiga och goda språkkunskaper och förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete. 

Avlöningsgrund: För uppgiften betalas en lön enligt inrikesministeriets lönesystem. Uppgiften ligger på kravnivå 8.00 (grundlön 3 572,25 euro/mån.). Dessutom betalas ett tillägg enligt individuell arbetsprestation med högst 50 procent av grundlönen. För en nyanställd är den individuella arbetsprestationen 18 procent av grundlönen under de fyra första månaderna. 

Arbetstid: Byråarbetstid 

Vi önskar få ansökningarna i första hand via det elektroniska rekryteringssystemet.


Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 
Kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO 

Ytterligare upplysningar om jobbet: 
Överinspektör Pirjo Kruskopf 
071 878 8663

03.01.2013