Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Verksamhet

Tillbaka

En tidsbunden tjänst som specialsakkunnig är lediganslagen hos diskrimineringsombudsmannen

En tidsbunden tjänst som specialsakkunnig är lediganslagen hos diskrimineringsombudsmannen

Vi söker en specialsakkunnig till diskrimineringsombudsmannens byrå för uppgiften att leda teamet inom ombudsmannens byrå som
främjar ställningen för utlänningar och människohandelsoffer samt övervakar utlänningars avlägsnande ur landet.

Den specialsakkunnige har som uppgift att planera och förverkliga ombudsmannens åtgärder som gäller främjandet av ställningen för utlänningar och människohandelsoffer samt förverkligandet av deras rättigheter. I tjänsten ingår också att planera och förverkliga åtgärder som gäller ombudsmannens roll som övervakare av utlänningars rättigheter i samband med deras avlägsnande ur landet. Den specialsakkunnige fungerar som teamledare och leder som närförman det team inom ombudsmannens byrå som främjar ställningen för utlänningar och människohandelsoffer samt övervakar utlänningars avlägsnande ur landet. Teamledarens uppgift är att vägleda och stöda teamets medlemmar, organisera och koordinera teamets uppgifter samt att utveckla enhetliga arbetsätt och nya påverkansformer.

Det finns inga lagstadgade kompetenskrav för uppgiften. Den bästa beredskapen för att sköta uppgiften innehas av en person som har lämplig högre högskoleexamen, god
förtrogenhet med arbete som gäller främjande av utlänningars och människohandelsoffers ställning samt relevanta rättsliga och samhälleliga aspekter som gäller förverkligande av deras rättigheter. Erfarenhet av övervakande av utlänningars rättigheter i samband med deras avlägsnande ur landet räknas som fördel. De bästa förutsättningarna för att framgångsrikt sköta uppgifterna innehar en person med erfarenhet av att på ett strategiskt plan främja förverkligandet av rättigheterna för utlänningar och människohandelsoffer genom påverkansarbete samt ledarskapsförmåga, vilken kan ha införskaffats även i krävande sakkunnig- eller projektuppdrag. Erfarenhet av förmansarbete räknas som fördel.

Den som väljs till uppgiften förväntas inneha utmärkt samarbets- och organisationsförmåga samt vara målinritad och initiativrik. Uppgiften kräver förmåga att arbeta självständigt samt förmåga att bedöma olika lösningars samhällspåverkan. Ett starkt utvecklingsgrepp, beredskap till förändringar samt goda färdigheter att leda förändringsprocesser är till fördel.

För att framgångsrikt sköta uppgiften krävs utmärkta kunskaper i finska och engelska, samt nöjaktiga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Anställningens omfattning: Visstidsanställning från den 1.2.2019 eller enligt överenskommelse. Vikariatet tar slut den 30.4.2023. 

Sista ansökningsdag: 17.1.2020 23:59

Mer information och ansökan via tjänsten valtiolle.fi (nyckel: 25-1090-2019)

03.01.2020