Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Utlåtanden

Här finns ett urval av de utlåtanden som diskrimineringsombudsmannen har gett. Alla är inte översatta till svenska. Fler utlåtanden hittar du på finska här.

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannens utlåtande om lagändringarna till följd av ändring av äktenskapslagen

Diskrimineringsombudsmannens utlåtande om lagändringarna till följd av ändring av äktenskapslagen

Diskrimineringsombudsmannens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen

Syftet med propositionen är att göra de nödvändiga legislativa ändringarna som ändringen i äktenskapslagen kräver. Diskrimineringsombudsmannen anser att det med tanke på jämlikheten och enhetligheten i lagstiftningen också finns andra behov av ändringar i de lagar som nu behandlas än de som tekniskt sett direkt orsakas av ändringen i äktenskapslagen. Dessa behov beskrivs i detta utlåtande.

Läs hela utlåtandet här.

26.11.2015