Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannens nya webbplats har öppnats

Diskrimineringsombudsmannens nya webbplats har öppnats

Diskrimineringsombudsmannens nya webbplats har öppnats. På webbplatsen finns information om diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna. En särskild målgrupp är personer som har blivit utsatta för eller bevittnat diskriminering. På webbplatsen är det också möjligt att anmäla om misstänkt diskriminering.

En omfattande version av webbplatsen finns tillsvidare endast på finska. Kontaktinformationen och anmälningsblanketterna finns på svenska och engelska. En kortversion av webbplatsen har publicerats på 24 språk.

Webbsidornas innehåll kompletteras i början av hösten. Syftet är att publicera sidor som motsvarar omfattningen av den finska webbplatsen på svenska, engelska och nordsamiska. Dessutom kommer vi att publicera webbplatsen på finskt och finlandssvenskt teckenspråk samt en version för lyssning.

Innehållen vidareutvecklas och vi tar gärna emot respons på den nya webbplatsen.
 

Mer information:
 

Mikko Joronen

Överinspektör

mikko.joronen@oikeus.fi

 

Kirsi Pimiä

Minoritetsombudsman

kirsi.pimia@@oikeus.fi

 

Tel. 0295 666 800

 

16.06.2015