Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen tillfreds med domen och gottgörelsen i fallet av en döv studerande: "Diskriminering kränker alltid människovärdet"

Diskrimineringsombudsmannen tillfreds med domen och gottgörelsen i fallet av en döv studerande: "Diskriminering kränker alltid människovärdet"

Diskrimineringsombudsmannen är tillfreds med den fällande domen som Helsingfors tingsrätt gav i dag i ett diskrimineringsfall. Ett företag som erbjuder utbildning hade ställt in en beviljad studieplats efter att företaget hade fått veta om att studeranden är döv och behöver teckenspråkstolkning.

”Personer med funktionsnedsättning har rätt till skäliga anpassningar som gör studierna möjliga. I det här fallet skulle de nödvändiga anpassningarna ha varit små och lätta att verkställa men man hade inte ens tagit reda på vad som kunde behövas innan man drog tillbaka studieplatsen. Diskriminering har påverkat den enskildes liv på ett betydande sätt”, betonar diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä.

Företagets VD dömdes till 20 dagsböter samt företaget och VD’n med gemensamt ansvar till en gottgörelse på 8000 euro på basen av diskrimineringslagen. Gottgörelsen betalas till den diskriminerade. ”En gottgörelse av den här storleken fungerar som ett varnande exempel på det sättet som EU-lagstiftningen förutsätter. Det förebygger diskriminering effektivt”, konstaterar Pimiä.

Enligt den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2015 skall åklagaren ge diskrimineringsombudsmannen en möjlighet att bli hörd i samband med åtalsprövningen i brottmål där det handlar om misstänkt diskriminering. Ombudsmannen gav ett utlåtande också i detta fall och hördes i rättegången som sakkunnig. ”Den här möjligheten för ombudsmannen att ta ställning är väsentlig med tanke på en konsekvent tillämpning av brottslagen och diskrimineringslagen”, påminner Pimiä.

Domen som Helsingfors tingsrätt gav i dag är det första fallet där någon dömts till straff och gottgörelse för diskriminering då en person med funktionsnedsättning nekats en studieplats.

 

Tilläggsinformation:

informatör Pirjo Sohlo, 0295 666 813

01.02.2016