Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Verksamhet

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen söker expert på utlänningsärenden till tidsbunden tjänst

Diskrimineringsombudsmannen söker expert på utlänningsärenden till tidsbunden tjänst

Diskrimineringsombudsmannen söker expert på utlänningsärenden till en tidsbunden tjänst för tiden 1.10.2018-31.12.2019.

Överinspektören fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som berör utlänningars rättigheter och ingripande i diskriminering. Till uppgifterna hör bland annat att bedöma vilka utvecklingsbehov som finns i utlänningslagen och implementeringen av den, samt tillämpning av diskrimineringslagen.

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor som berör grund- och mänskliga rättigheter samt kännedom om utlännings- och diskrimineringslagstiftning. 

Det krävs goda kunskaper i finska samt kunskaper i engelska och svenska för att kunna sköta arbetet framgångsrikt.

Ansökningstiden går ut 16.9.2018

För att ansöka och få mer information gå till webbplatsen: valtiolle.fi

30.08.2018