Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen önskar att kyrkan söker en lösning som möjliggör vigsel av samkönade par – kyrkan har en plikt att främja likabehandling

Diskrimineringsombudsmannen önskar att kyrkan söker en lösning som möjliggör vigsel av samkönade par – kyrkan har en plikt att främja likabehandling

Kyrkomötet som samlas till vårmöte behandlar denna vecka bland annat en motion om att kyrkans syn på äktenskap skulle vidgas till att omfatta samkönade par. Diskrimineringsombudsmannen uppmuntrar kyrkan söka en lösning som skulle öppna för kyrklig vigsel av samkönade par.

- Vi uppmuntrar kyrkomötet att ta motionen vidare till utskottsbehandling. Vi önskar att man i den fortsatta behandlingen skulle hitta en lösning som skulle göra det möjligt för samkönade par att gifta sig även inom kyrkan, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Diskrimineringsombudsmannen påminner att även kyrkan som myndighet och arbetsgivare har en plikt att aktivt främja likabehandling. Plikten och diskrimineringsförbudet som båda finns i diskrimineringslagen angår all kyrklig verksamhet förutom religionsutövning. Detta betyder att även sexuella minoriteters jämlikhet ska främjas inom kyrkan. Kyrkan och varje församling ska fundera på hur de tar itu med den här plikten och vad det innebär till exempel gällande homo- och bisexuella anställda. Kyrkor omfattas av samma plikt att utarbeta en likabehandlingsplan som andra stora arbetsgivare. Om kyrkan nekar vigsel av sexuella minoriteter ger den en signal att homo- och bisexuella personer är mindre värda.

- Att man utesluter samkönade par från kyrklig vigsel strider mot diskrimineringslagens anda. Det år så oberoende av huruvida det är juridiskt frågan om diskriminering. Speciellt då kyrkan har en plikt att främja likabehandling även för homo- och bisexuella, förklarar Pimiä

Diskrimineringsombudsmannen vill fästa uppmärksamhet också vid att en del av de finska evangelisk-lutherska församlingarna för tillfället vägrar hyra sina lokaler till samkönade pars bröllopsfester som hålls efter själva vigseln. Denna praxis är problematisk och kan vara diskriminerande.

- Diskrimineringslagen omfattar inte religionsutövning. En bröllopsfest efter vigseln kan dock inte ses som religionsutövning. Församlingarna får således varken diskriminera i sin uthyrningsverksamhet på basis av sexuell läggning eller på basis av någon annan personlig egenskap, konstaterar diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä

03.05.2017