Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen och Förbundet för Mänskliga Rättigheter efterlyser kommunalvalskampanj fri från hatretorik

Diskrimineringsombudsmannen och Förbundet för Mänskliga Rättigheter efterlyser kommunalvalskampanj fri från hatretorik

Pressmeddelande 17.3.2017

Diskrimineringsombudsmannen och Förbundet för Mänskliga Rättigheter efterlyser kommunalvalskampanj fri från hatretorik

Val är demokratins kärna. Diskrimineringsombudsmannen och Förbundet för Mänskliga Rättigheter efterlyser en kommunalvalskampanj som respekterar alla människor och är fri från hatretorik. Diskrimineringsombudsmannen följer aktivt med kommunalvalskampanjen speciellt på sociala medier, och ingriper vid behov mot hatretorik.

-Vi har skickat ett brev till alla partier som ställt upp kandidater i kommunalvalet, där vi påminner om den viktiga ställning politiska beslutsfattare har gällande inverkan på det samhälleliga klimatet. Vi hoppas att vår uppmuntran skulle ha en förebyggande effekt, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Enligt Europarådets ministerkommittés definition är hatretorik alla uttrycksformer som sprider, uppeggar, främjar eller berättigar etniskt hat, utlänningsfientlighet, antisemitism eller annat hat som grundar sig på intolerans. Den som använder sig av hatretorik kan göra sig skyldig till trakasserier som är förbjudna enligt diskrimineringslagen eller till brott enligt strafflagen som till exempel hets mot folkgrupp eller ärekränkning.

-Yttrandefrihet innebär också ansvar för sina uttalanden. Yttrandefriheten är en central rättighet men den ger inte tillåtelse att kränka andra mänskliga rättigheter. Det finns inga ämnen man inte skulle kunna tala om sakligt, säger generalsekreteraren för Förbundet för Mänskliga Rättigheter Kaari Mattila.

Alla riksdagspartier har skrivit under de europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle, och förbundit sig bland annat till att inte visa, publicera eller sprida synpunkter som upprätthåller fördomar och fientlighet. Regeringspartierna har också förbundit sig till att försäkra sig om att de personer som deltar i kampanjarbete följer deklarationens principer om god sed. Partierna har gett sina kandidater instruktioner om att följa etiska regler och bett om förpliktelser om kampanjer som respekterar alla människor. 

Diskrimineringsombudsmannen följer aktivt med kommunalvalskampanjerna speciellt i sociala medier. Under kampanjen prövas också automatisk textanalys som metod för att känna igen hatretorik. Det innebär att offentliga inlägg på Twitter och Facebook gås igenom automatiskt för att identifiera de inlägg som uppvisar tecken på hatretorik. Diskrimineringsombudsmannen får tillgång till det material, som samlats in med hjälp av en automatisk textanalys som utvecklats med ledning av Open Knowledge Finland, och utvärderar om inläggen kan klassas som hatretorik.  

I den automatiska textanalysen identifieras hatretorik bland annat genom att dra nytta av Polisyrkeshögskolans forskning i hatretorik och domstolsbeslut i fall av hatretorik. Det är inte möjligt att bygga upp ett helt automatisk såll för hatretorik eftersom hatretorik förekommer i så varierande form.

Om man upptäcker hatretorik i kommunalvalskampanjerna kan man också kontakta diskrimineringsombudsmannen via ett anmälningsformulär på nätet.

-Vi vill stöda partierna att ta ansvar och ingripa i hatretorik. Därför kommer vi förmedla fall av allvarlig hatretorik till partiernas kännedom så att de kan skrida till åtgärder. Om det rör sig om olagliga trakasserier eller ett potentiellt brott tar vi ärendet till behandling hos oss och informerar polisen eller åklagaren, berättar diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Mera information om hatretorik och hur man ingriper i hatretorik finns på diskrimineringsombudsmannens websida: https://www.syrjinta.fi/sv/web/SV/hatretorik

Mer information:

Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsman, kirsi.pimia@oikeus.fi
Kaari Mattila, generalsekreterare Förbundet för Mänskliga Rättigheter, kaari.mattila@ihmisoikeusliitto.fi

 

Den automatiska textanalysen har utvecklats av:

  • Open Knowledge Finland ry, verksamhetsledare Teemu Ropponen, teemu.ropponen@okf.fi
  • Helsinki Institute for Information Technology, Aalto-universitet och Helsingfors universitet
  • HYBRA, Citizen Mindscapes, Digital Humanities of Public Policy Making och Citizens in the Making –forskningsprojektet vid Helsingfors universitet, Aalto-universitet och Tampereen yliopisto (finansierat av  Finlands Akademi och Konestiftelsen )
  • Futurice Oy, SPICE-programmet för samhälleligt ansvar

Som utgångspunkt i analysen används Europarådets ministerkommittés definition av hatretorik samt definitionen som skapats av Ethical Journalism Network.http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/hate-speech

17.03.2017