Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen: Mångfalden får synas i arbetsklädseln

Diskrimineringsombudsmannen: Mångfalden får synas i arbetsklädseln

Egentliga Finlands tingsrätt gav idag en fällande dom för diskriminering. Verksamhetsledaren i en förening som upprätthåller en butik dömdes till 30 dagsböter för ett diskrimineringsbrott.  Han hade beslutit att en romsk kvinna inte kan fortsätta med sin arbetsprövning om hon använder romsk klädsel. Diskrimineringsombudsmannen är tillfreds med domen som är i linje med tidigare rättspraxis.

Personalen i butiken hade ingen enhetlig arbetsklädsel och föreningen erbjöd inga kläder till de anställda utan det allmänna kravet var en korrekt och saklig klädsel. Att förbjuda romsk klädsel grundade sig inte heller på arbetsuppgifternas natur och utförande. Således sattes den romska kvinnan i sämre ställning på grund av hennes ursprung.

— Den åtalade försökte argumentera för förbudet av romsk klädsel genom att bland annat hänvisa till butikens smala korridorer och glas- och dekorationsföremål som lätt faller ned från hyllorna. En annan anställd som hördes som vittne i ärendet berättade dock att korridorerna är tillräckligt breda på grund av brandsäkerhetsföreskrifterna, berättar överinspektör Mikko Joronen vid diskrimineringsombudsmannens byrå.

— Att acceptera mångfald på arbetsplatsen blir stegvis lättare. Jag tror att man i en nära framtid kommer att undra varför det i tiderna till exempel blev ett så stort ståhej om en sikhisk busschaufförs rätt att använda turban. Snart kommer det att ses som självklart att man får och kan använda romsk klädsel eller en muslimsk hijab i sådana arbetsuppgifter som gör det möjligt, fortsätter Joronen.

 

Tilläggsinformation:

Överinspektör Aija Salo

0295 666 821

11.02.2016