Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen: Förvaltningsdomstolens beslut viktig – olika familjeformer bör erkännas även gällande invandring

Diskrimineringsombudsmannen: Förvaltningsdomstolens beslut viktig – olika familjeformer bör erkännas även gällande invandring

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde med sitt beslut den 20 juni Invandrarverkets beslut att vägra uppehållstillstånd till en gambiansk man samt returnerade ärendet till Migrationsverkets behandling. Enligt rätten kan mannen anses vara en person som kan jämställas med make till sin partner, och således dennes familjemedlem. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade i sitt utlåtande till domstolen att personen behandlades olika på grund av sin sexuella läggning. Att vägra uppehållstillstånd bröt således mot diskrimineringslagen. Ombudsmannen är mycket nöjd med domstolens beslut.

”Lagstiftningen och byråkratin i olika länder hindrar ofta familjeåterförening och annat familjeliv för internationella hbtiq-par och regnbågsfamiljer. Förvaltningsdomstolens beslut baserar sig på grundläggande och mänskliga rättigheter samt visar på en tidsenlig förståelse av mångfalden av familjeformer. Beslutet passar fint ihop med Pride-veckan i Helsingfors”, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä som är glad över beslutet.

Enligt förvaltningsdomstolen finns det vägande skäl att avvika från villkoren av jämställande med makar i utlänningslagen då det finsk-gambianska paret i praktiken har saknat möjlighet att uppfylla kriterierna. Utlänningslagen skulle förutsätta antingen registrerat partnerskap eller två år i samboförhållande. Enligt lagen förutsätts boendetid dock inte om det finns vägande skäl.

Diskrimineringsombudsmannen gav förvaltningsdomstolen ett utlåtande i samband med rättsprocessen då det rättsliga biträdet till personen i fråga bad om det under hösten 2015. Domstolens beslut har inte vunnit laga kraft ännu.

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har i uppgift att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen samt allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering bland annat på grund av sexuell läggning.

30.06.2016