Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen besöker flyktingslussen i Torneå

Diskrimineringsombudsmannen besöker flyktingslussen i Torneå

Diskrimineringsombudsmannen besöker på fredagen 16.10. flyktingslussen i Torneå. Syftet med besöket är att bekanta sig med flyktingslussens verksamhet. Ombudsmannens team som övervakar avlägsnanden från landet deltar i besöket.

Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör förutom ingripande i diskriminering, främjande av likabehandling och människohandelsrapportering också övervakning av verkställigheten av avlägsnandet ur landet samt allmänt behandlande av speciellt utsatta i Finland. Lagändringen beträffande övervakning av verkställigheten av avlägsnande ur landet trädde i kraft i början av 2014. Innan det fanns det ingen instans utanför polisen som hade som uppgift att övervaka verkställigheten av avlägsnandet ur landet.  Ombudsmannens roll är enbart att övervaka och kan till exempel inte avbryta processen. Internationell erfarenhet har påvisat att en oberoende övervakning har en preventiv verkan på användande av obefogade maktmedel samt annan förbjuden behandling. Den ökade flyktingströmmen kommer både i Finland och EU att medföra en ökning av avvisningarna från landet.

Övervaknings teamet besöker förvaringsenheterna för avvisade samt deltar som observatörer i själva avvisningsoperationerna. Utvärdering av lagstiftningen, förordningar och själva verksamheten hör också till teamets uppgifter. Diskrimineringsombudsmannen väljer utav erhållen information de beslut vars verkställighet man följer upp. ”Ofta är det fråga om speciellt utsatta grupper: barnfamiljer, ensamförsörjande och sjuka”, berättar teamledaren Päivi Keskitalo. ”Strävan är en verksamhet som tar i beaktande människovärdet och envars grundrättigheter också i svåra avvisningssituationer.”  Teamet har deltagit redan i sju avvisningsflyg detta år och flera resor är planerade ännu innan årsskiftet.

Diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä ser fram emot besöket i Torneå: ”Flyktingslussen är en tillfällig lösning som man fått igång på kort varsel. Jag förväntar mig att se en välorganiserad tjänstemannaverksamhet var man behandlar flyktingarna väl och där de inte behöver vänta på sin vidareplacering orimliga tider.”

Tilläggsuppgifter: Överinspektör Päivi Keskitalo, 0295 666 801, paivi.keskitalo(at)oikeus.fi

15.10.2015