Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskriminering vardag för Finlands romer - - närmare 70 % har upplevt diskriminering under det senaste året

Diskriminering vardag för Finlands romer - - närmare 70 % har upplevt diskriminering under det senaste året

Romerna i Finland har rikliga erfarenheter av diskriminering på alla livsområden. Det här framkommer i minoritetsombudsmannens utredningAnnorlunda varje dag - En utredning om romers erfarenheter av diskriminering. Enligt minoritetsombudsmannen visar utredningen att det är absolut nödvändigt att ingripa i enskild vardagsdiskriminering mer effektivt än tidigare. De politiska programmen måste konkretiseras och bättre än tidigare och föras ner på lokal- och individnivå.

Sammanlagt 68,7 procent av dem som intervjuades i samband med utredningen (n=249) berättar att de har upplevt diskriminering i någon form under det senaste året. Siffran är exceptionellt hög. Romerna upplever mer diskriminering än somalier och ryskspråkiga som bor i Finland. 

- De här siffrorna är sorgliga. Vi visste visserligen att romerminoriteten i Finland är en diskriminerad grupp men vi kunde nog inte vänta oss så här höga siffror. Utredningens resultat måste väcka finländarna att inse vilken omfattande samhällelig orättvisa det handlar om, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet. 

- Diskriminering skadar människovärdet djupt och kan i värsta fall leda till marginalisering. Majoriteten måste bryta sig loss från fördomarna och möta romerna som individer i alla livssituationer, fortsätter Biaudet. 

Om likabehandlingen av romer och deras position i samhället skall förbättras, räcker det inte att myndigheternas arbete mot diskriminering blir effektivare. Minoritetsombudsmannen presenterar åtgärder för myndigheter, serviceproducenter och privatpersoner för att minska diskrimineringen. Gemensamt för dessa åtgärder är att de strävar efter genom dialog mellan majoriteten och romerna lösa också enskilda problemsituationer. 

I minoritetsombudsmannens utredning berättar en del av respondenterna, att det i romgemenskapen finns seder som de själva upplever är problematiska ur den enskilda individens synvinkel. Utredningen visar också att en stor del av romerna (77,6 %) önskar förändra något i romkulturen ifall de fick möjlighet till det. 

- Resultatet är ett budskap till romgemenskapen om att det finns en beredskap att diskutera också svåra saker. Seder som förekommer i kulturen måste bedömas också ur ett människorättsperspektiv. I det här avseendet är det befogat att också utomstående ingriper i sådana vanor och seder i romsamhället som begränsar individens rättigheter. Sederna är diskriminerande, säger Biaudet. 

Utredningen i sin helhet på finska
Svenskspråkig sammanfattning

Mer information:
Eva Biaudet, minoritetsombudsman, tfn: 029 5488 660
Överinspektörerna Mikko Joronen 029 5488 679 och Pirjo Kruskopf 029 5488 663 

10.04.2014